close
Terug naar huidig nummer

COC in gesprek | Podcast /

Gelukkig in je onderwijsjob dankzij COnneCt!

DEMO stukje van SPOTIFY // Luistertijd: 22 minuten

Groeiende werkdruk, toenemende stress en een moeilijke work-life balance maken een job in onderwijs niet eenvoudig. Is er voldoende oog voor de mens achter de leraar? COC richtte begin 2020 COnneCt op, een unieke begeleidingsdienst die het welbevinden van onderwijspersoneelsleden vooropstelt en hen helpt om terug verbinding te maken met hun job. Tijd voor een interview met COnneCt-begeleiders Theo Kuppens en Gert Maene.