close

OP DE KOP /

Veel onderwijsnieuws in de media: een selectie

De onderwijsminister lanceerde recent nieuwe ideeën om het lerarentekort aan te pakken. Die zorgden ongetwijfeld al voor stof tot discussie in de lerarenkamer. Daarnaast viel er de afgelopen weken nog heel wat ander onderwijsnieuws te sprokkelen.

/ Digitalisering kan schoolfactuur stevig doen dalen

De Tijd – vrijdag 24 maart 2023

Dure invulboeken vervangen door digitale leermiddelen kan de boekenfactuur drukken, zeggen verschillende scholen die de omslag maakten. Al snakken leerkrachten en leerlingen soms naar papier.

Lees hier het bronartikel.//

/ Onzekerheid over het nieuwe schooljaar leidt tot onrust

De Standaard – donderdag 2 maart 2023

“Het rommelt in de leraarskamer.” De onduidelijkheid over de nieuwe eindtermen, leerplannen, lessenroosters en handboeken veroorzaakt heel wat frustraties. “We stevenen helaas af op nog meer uitval binnen het onderwijs.”

Lees hier het bronartikel.//

/ “300 jobs bedreigd” – UGent is jarig, maar vakbonden zien geen reden tot feesten

De Morgen – vrijdag 24 maart 2023

De besparingsplannen van de UGent zetten kwaad bloed bij de vakbonden. Uit vrees voor naakte ontslagen protesteren ze vandaag, niet toevallig op de verjaardag van de universiteit. “We roepen op om in rouwkledij naar de aula af te zakken.”

Lees hier het bronartikel.//

/ Heel wat leerlingen zullen minder wetenschappen krijgen

De Standaard – woensdag 22 maart 2023

Van wetenschappen-wiskunde tot gezondheidszorg: in heel wat secundaire richtingen dreigt het aantal uren wetenschappen volgend schooljaar te dalen. “We vrezen voor de doorstroom naar bijvoorbeeld de opleiding geneeskunde.”//

/ Nog nooit zoveel studenten in hoger onderwijs, maar slechts drie op tien halen diploma op tijd

Het Nieuwsblad – vrijdag 17 maart 2023

Uit ons Onderwijsdossier blijkt dat de slaagpercentages van jongeren in het hoger onderwijs hard kunnen verschillen, afhankelijk van de school waar ze hun middelbaar diploma haalden. Achter die verschillen schuilt één belabberd gemiddelde: amper 30 procent van de studenten behaalt zijn bachelordiploma binnen de bedoelde studieduur.//

/ Middelbare school kost niet overal evenveel – Zelfde studierichting, maar 500 euro duurder

Het Laatste Nieuws – vrijdag 10 maart 2023

Voor dezelfde studierichting betalen ouders in sommige scholen tot 500 euro meer. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit heeft verzameld bij 136 scholen in Vlaamse centrumsteden en Brussel. Vanwaar die grote verschillen? “Handboeken, IT-materiaal, kledij of uitstappen: in het secundair kiezen scholen zelf wat ze aanrekenen.”//

/ Kwart Vlaamse scholen krijgt al bijna tien jaar geen inspectie

De Standaard – woensdag 1 maart 2023

Vijfhonderd scholen in Vlaanderen krijgen al minstens tien jaar geen onderwijsinspectie meer over de vloer. Bij duizend scholen is een bezoek zeker acht jaar geleden. “Dit is nefast voor de onderwijskwaliteit.”//

/ Dreigt de smartphone van school gestuurd te worden?

De Morgen – woensdag 22 februari 2023

Een ‘ping’ daar, een ‘buzz’ hier. Elke leerkracht ergert zich weleens aan smartphonegebruik tijdens de les. En ook voor de concentratie van leerlingen betekent zo’n toestel in de klas niet veel goeds. Moeten scholen overgaan naar een totaalverbod, zoals in Nederland op de agenda staat//

/ Universiteiten clashen met Weyts over Engelstalige masters

De Standaard – vrijdag 10 maart 2023

Minister Weyts botst met de Vlaamse universiteiten over de organisatie van Engelstalige opleidingen. Het dispuut gaat over de opleiding burgerlijk ingenieur. Ondoordachte verengelsing of dreigt Vlaanderen talent te missen?//

/ Elke dag twintig kinderen van school gestuurd

De Standaard maandag 13 februari 2023

Het aantal kinderen en jongeren dat geschorst en definitief uitgesloten wordt op school, neemt fors toe. Vaak gaat het om leerlingen die zorg nodig hebben. “Deze jongeren zijn vogeltjes voor de kat.” “Verontrustend.” Zo noemt Stefan Grielens van de Vrije Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB) de trend die zich doorzet in het Vlaamse onderwijs. //

/ Minder aardrijkskunde en geschiedenis op school: “Dit is een catastrofe”

De Morgen – donderdag 16 februari 2023

In de nieuwe lessentabellen van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) is er minder ruimte voor vakken als aardrijkskunde en geschiedenis. In plaats daarvan krijgen alle leerlingen burgerschap en culturele expressie, en neemt het aantal uren wiskunde en Nederlands toe. Daar zijn niet alle leerkrachten mee gediend.//

/ “één ongekwalificeerde begeleider voor tachtig kinderen? Dat is zeker niet ondenkbaar”

Knack – woensdag 22 maart 2023

Ze zijn onmisbaar voor werkende ouders en tegelijk zowat de slechtst betaalde werknemers van het land. En de job van begeleider in de buitenschoolse opvang dreigt nog onaantrekkelijker te worden.//

/ Leraars en experts bevreesd – “Minimumdoelen onderwijs dreigen lege doos te worden”

De Morgen – vrijdag 24 februari 2023

Het Grondwettelijk Hof vernietigde de eerste versie van die minimumdoelen in juni vorig jaar. Volgens het Hof waren de eindtermen te gedetailleerd. Daardoor bleef er voor scholen geen ruimte meer over om eigen accenten te leggen. Leraren en verschillende experts maken zich zorgen over de nieuwe minimumdoelen: van “te vaag” tot een “bedreiging voor de onderwijskwaliteit”. //

/ Moet de universiteit duurder worden? “Men hoeft geen rekenwonder te zijn om in te zien dat de situatie onhoudbaar is”

De Morgen – maandag 13 februari 2023

Moet het inschrijvingsgeld aan de universiteiten en hogescholen omhoog? Het idee leeft alleszins onder de Vlaamse universitaire rectoren. In een weekendinterview met De Morgen suggereerde Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen, dat het bedrag best wel wat opgetrokken kan worden. “Maar alleen voor groepen die dat redelijk probleemloos kunnen betalen.”//

50-jaar-supergroen.png

/ Win

Omdat Brandpunt 50 kaarsjes uitblaast, vind je in de komende Brandpuntnummers telkens een prijsvraag. Het antwoord daarop vind je in één van de artikels van die editie. Deze keer willen we graag het antwoord weten op volgende vraag:

Hoe heten de twee conceptnota’s die moeten leiden tot vernieuwde wetgeving voor de internaten?

Bezorg je antwoord voor 30 april 2023 aan katrien.verstraeten@acv-csc.be en wie weet win jij een leuk COC-pakket!//