close

Contacteer ons

Terug naar huidig nummer

UITSMIJTER /

"SAMEN STAAN VROUWEN STERK"

TESKT Kathleen Verbiest | ILLUSTRATIE Rutger Van Parys | LEESTIJD 1 minuut

Maria Baers werd geboren in Antwerpen op 20 september 1883. Al op jonge leeftijd verloor ze haar beide ouders en moest ze mee instaan voor de zorg voor haar jongere broers en zus. Daardoor kreeg ze niet de kans een universitair diploma te behalen, maar ze zou zich haar hele leven lang bijscholen. Zo volgde ze cursussen filosofie in Brussel, sociale katholieke cursussen in Duitsland, en cursussen sociale wetenschappen aan de Zwitserse universiteit van Freiburg.

In 1908 werkte ze als sociaal werkster in Antwerpen en organiseerde ze als eerste de Vlaamse Sociale Studiedagen voor Vrouwen. In 1912 verhuisde ze naar Brussel, waar ze samen met Victoire Cappe het Algemeen Secretariaat der Christelijke Vrouwenvakverenigingen van België oprichtte. Uit dit secretariaat zou acht jaar later de Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging (KAV) ontstaan, waarvan Baers tot in 1951 voorzitster bleef.

Ook zette Maria Baers mee haar schouders onder de eerste sociale opleidingen in België. Zo richtte ze vlak na de Eerste Wereldoorlog mee de Katholieke Sociale Normaalschool voor Vrouwen op, de allereerste sociale school van België. Ondertussen bleef ze congressen en studiekringen bijwonen, waar ze haar kennis deelde en nieuwe kennis vergaarde. Ze trok langs Vlaamse steden en dorpen, waar ze onvermoeibaar Vlaamse arbeidsters samenbracht en hen aanspoorde vakverenigingen op te richten. Maar ook internationaal was ze actief. Zo werd ze algemeen secretaris en later voorzitter van de Internationale Katholieke Unie voor Maatschappelijk Werk. Ze nam deel aan internationale conferenties en kreeg in 1949 zelfs een eredoctoraat toegekend door de universiteit van Santiago in Chili.

Maria Baers liet geen kinderen na, maar wel een ijzersterke reputatie als experte op het gebied van vrouwenarbeid.

Wat politiek engagement betreft, hield Maria Baers lang de boot af. Ze besefte echter dat vrouwelijke vertegenwoordiging in het Parlement een noodzaak was als ze echt veranderingen wilde zien. Daarom stelde ze zich in 1932 toch kandidaat. Ze werd echter niet verkozen. In 1936 raakte ze wel het Parlement binnen. Ze werd daarmee de tweede vrouwelijke senator, en de eerste vrouw die door de Katholieken werd afgevaardigd. Later werd ze ook secretaris van de Senaat.

In de KAV liet ze het roer vanaf 1952 steeds vaker in handen van de jongere garde, maar ze bleef een gerespecteerd gezagsfiguur binnen de beweging.

Maria Baers overleed op 30 december 1959 in haar appartement in Brussel. Ze liet geen kinderen na, maar wel een ijzersterke reputatie - zowel in binnen- als buitenland - als experte op het gebied van vrouwenarbeid.

Meer artikels over

UITSMIJTER