close

Voorwoord /

Samen werken aan een circulaire economie

Beste lezer,

Graag nodig ik u uit om het nieuwe Indaver duurzaamheidsrapport te lezen. Hierin verwoorden wij onze duurzame aanpak van de verwerking van het afval dat vrijkomt in de samenleving. Om het gebruik van fossiele grondstoffen zoveel mogelijk terug te dringen en de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verlagen, is de transformatie naar een circulaire economie noodzakelijk. Het is ook de enige duurzame wijze om welvaart en welzijn evenwichtig over de wereldbevolking te verdelen.

Als afvalverwerker dragen wij zorg voor een duurzaam afval- en grondstoffenbeheer. Afval vertegenwoordigt waarde en is onderdeel van de materialenkringloop. Wij werken met technologieën die ons helpen om elke joule energie en iedere kilo materiaal uit afvalstromen terug te winnen. Onze thermische processen wekken energie op die wij leveren aan bedrijven en huishoudens. Wij halen tot op moleculair niveau grondstoffen uit afval die dezelfde kwaliteit hebben als de primaire grondstoffen die zij vervangen. Met deze waardecreatie dragen wij bij aan de circulaire economie. Dat is onze rol als ‘enabler’.

Nieuwe, innovatieve technieken maken het mogelijk om nog meer materialen uit afval te halen. Tegelijkertijd blijven er reststoffen over die nooit meer terug mogen keren in de kringloop. Zij bevatten componenten die te gevaarlijk zijn om te hergebruiken of te recyclen. Op dit vlak vervullen wij onze rol als ‘gatekeeper’. Onze Safe Sink garantie draagt er zorg voor dat deze gevaarlijke componenten zo veel als mogelijk worden geneutraliseerd of vernietigd. Het belang ervan werd opnieuw in 2021 onderkend tijdens de verwerking van het covid-gerelateerde afval. Ook nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in het dossier over de zeer zorgwekkende stoffen, waaronder PFAS, en voorzien wij in een oplossing voor deze persistente moleculen.

schermafbeelding-2023-04-17-om-151351.png

Nieuwe, innovatieve technieken maken het mogelijk om nog meer materialen uit afval te halen.

PAUL DE BRUYCKER, CEO

Als ketenpartner zetten wij voortdurend in op bedrijfszekerheid. Of het nu de veranderde wet- en regelgeving betreft, de nieuwe afvalstoffen die op de markt komen of onverwachte omstandigheden en calamiteiten, wij garanderen onze klanten de voortgang van onze dienstverlening. Zo hebben wij alles op alles gezet om tijdens de covid-pandemie de verwerking te continueren.

Graag dank ik al onze medewerkers voor hun inspanningen. Zij zorgen ervoor dat onze dienstverlening aan onze klanten gegarandeerd blijft, ook onder moeizame omstandigheden.

Om de transformatie naar een circulaire economie te bewerkstellingen, is samenwerking een noodzaak. Afvalstromen bijvoorbeeld, worden steeds complexer van samenstelling; onderzoek met kennisinstituten, klanten en partners moet leiden tot innovatieve oplossingen. De volatiliteit op de energiemarkt is hoog en aanvoerketens zijn verstoord. Wij kunnen lokaal energie en secundaire grondstoffen leveren aan samenwerkende partners. Binnen onze mogelijkheden leveren wij zo een bijdrage aan de lokale grondstoffen- en energiebehoefte, ondersteunen wij op duurzame wijze hun bedrijfszekerheid en dragen we bij tot de verdere ontwikkeling van de circulaire economie. Innovatiekracht hebben we ingebed in onze organisatie en cultuur. Wij zijn economisch gezond en kunnen investeren. We bouwen nieuwe specialistische installaties en afvalenergiecentrales, we ontwikkelen innovatieve recyclingmogelijkheden. Samen met onze partners geven we aldus de circulaire economie vorm.