close

Heb je zelf iets te melden?

Terug naar huidig nummer

AT YOUR SERVICE /

“Gratis” opleiding tot vrachtwagenchauffeur kan uitdraaien op financiële nachtmerrie

Tekst - Lieven Bax | Foto - Shutterstock | Leestijd - 2,5 minuut

De Limburgse rijschool Edco biedt al enige tijd een “gratis” opleiding tot vrachtwagenchauffeur aan. De enige voorwaar-de om aan deze cursus te mogen deelnemen is dat je eerst een lenings-overeen-komst onderte-kent waarin staat dat je binnen de twee jaar na het beëindigen van de cursus 440 dagen moet presteren bij (een) transportfirma(’s) die Edco aanduidt. Maar wat als je je niet aan die afspraak kunt houden? X (*) kreeg een factuur van meer dan 7.000 euro gepresenteerd, omdat hij na een arbeidsongeval met fysieke ongemakken achterbleef die hem teveel hinderen om nog terug achter het stuur van een vrachtwagen te kunnen kruipen.

* Naam en adres bekend bij de redactie

X besluit anderhalf jaar geleden om zijn job bij bpost in te ruilen voor een carrière als vrachtwagenchauffeur. Het ontbreekt hem alleen aan een rijbewijs C, nodig om een vrachtwagen te mogen besturen. Op zoek naar informatie over de mogelijkheden om dat te behalen, leert hij het aanbod van Edco kennen.

Na de “kosteloze” opleiding tot vrachtwagenchauffeur te hebben doorlopen, wordt x in november 2021 door Edco aan het transportbedrijf Alders gekoppeld. Helaas is x nog maar een maand in dienst als hij het slachtoffer wordt van een – erkend – arbeidsongeval. Na een herstelperiode van drie weken gaat hij – die op dat moment duidelijk nog niet terug de oude is – weer aan de slag, maar het wordt een comeback van korte duur. Uiteindelijk moet x amper twee maanden nadat hij zijn rijbewijs heeft behaald definitief afhaken en komt er zo een einde aan diens leningsovereenkomst met Edco. Daarmee is de kous echter niet af. In het contract dat x heeft ondertekend staat immers dat bij vroegtijdige stopzetting het saldo van de lening onmiddellijk opeisbaar is. En dus ontvangt x een factuur van meer dan 7.000 euro voor de niet afgeloste opleidingskosten. Die blijken bij Edco aanzienlijk hoger te liggen dan bij andere opleidingsinstellingen.

Kleine lettertjes

Gratis een C-rijbewijs kunnen behalen en ineens ook minstens twee jaar jobzekerheid hebben door enkel een leningsovereenkomst te ondertekenen, klinkt dan misschien niet slecht, maar de kleine lettertjes zijn ook belangrijk. En een ongeval is snel gebeurd. Je hoeft zelf geen schuld te treffen om met een financiële kater achter te blijven. Terwijl er een veel efficiëntere manier bestaat om kosteloos aan een rijbewijs C te geraken. De transportsector is koortsachtig op zoek naar geschoold personeel. Met name het tekort aan vrachtwagenchauffeurs is nijpend. Daarom nemen steeds meer werkgevers de kosten van de opleiding die iemand voorbereidt om met een vrachtwagen te kunnen en mogen rijden op zich.

Scholingsbeding

Wanneer je werkgever de kosten van je opleiding tot vrachtwagenchauffeur voor zijn rekening neemt, kan die weliswaar een scholingsbeding in je arbeidscontract opnemen. Dat is een clausule waarbij jij je ertoe verbindt om de genoemde kosten geheel of gedeeltelijk terug te betalen als je voor het einde van een overeengekomen periode – die maximum drie jaar mag bedragen – je ontslag geeft of wegens een dringende reden wordt ontslagen. Maar in tegenstelling tot de afspraken in de leningsovereenkomst die Edco je laat ondertekenen, is zo’n scholingsbeding helder en ondubbelzinnig.

Het is ook nog onduidelijk of de leningsovereenkomst die je met Edco moet afsluiten om van hun “gratis” opleidingsaanbod te kunnen genieten wel legaal is en, als dat zo is, of dat contract niet aan bepaalde voorwaarden of vormvereisten dient te beantwoorden. Bij de FOD Economie is te horen dat elke kredietverstrekker door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) moet worden erkend en dat er aan die erkenning effectief een aantal voorwaarden en verplichtingen gekoppeld zijn. Helaas behoort het niet tot de bevoegdheden van de arbeidsrechtbank om zich over het aanbod van Edco uit te spreken. //

Related articles