close

Heb je zelf iets te melden?

Terug naar huidig nummer

AT YOUR SERVICE /

“Mijn vorige werkgever eist een opzegvergoeding van bijna drieduizend euro”

Foto - Shutterstock | Leestijd - 1,5 minuut

“Ik werkte tot voor kort als chauffeur voor transportfirma x, maar omdat ik ontevreden was over mijn loon- en arbeidsvoorwaarden zocht en vond ik een nieuwe werkgever. Nu blijkt dat ik mijn vorige baas niet tijdig op de hoogte heb gebracht van mijn overstap en eist die een opzegvergoeding van bijna drieduizend euro.”

(Naam en adres bekend bij de redactie)

Een algemene tip om mee te beginnen: denk altijd eerst goed na voor je beslist om ontslag te nemen. Stap je zelf op zonder wettige reden en zonder uitzicht op een nieuwe job, riskeer je dat je een tijdlang geen recht hebt op een uitkering. Idealiter heb je dus al een contract ondertekend bij een andere werkgever voor je je ontslag indient.

Ontslagbrief

Staat je besluit vast, is het eerste dat je moet doen een ontslagbrief opstellen. Dat moet geen lange brief zijn: enkele regels waarin je je vertrek meldt en het moment waarop je het bedrijf wil verlaten, zijn voldoende. Best is ook je opzegtermijn te vermelden. Je bent niet verplicht om je ontslag toe te lichten.

Daarna heb je twee mogelijkheden: ofwel stuur je je ontslagbrief aangetekend op, ofwel overhandig je je brief persoonlijk aan je werkgever en laat je hem een exemplaar ondertekenen voor ontvangst. Eventueel kun je ook kiezen voor een deurwaarders-exploot, maar dat is minder courant.


Een ontslagbrief moet geen lange brief zijn: enkele regels waarin je je vertrek meldt en het moment waarop je het bedrijf wil verlaten, zijn voldoende.


Opzegperiode

Je opzegtermijn gaat in op de eerste maandag nadat je je werkgever officieel op de hoogte hebt gebracht van je ontslag. Hoe lang die termijn duurt, hangt af van je anciënniteit. Je kan je exacte opzegtermijn laten berekenen door je vakbondsafgevaardigde of in het ACV-dienstencentrum in jouw regio.

In theorie moet je je opzegtermijn helemaal uitdoen, maar je kan altijd proberen met je werkgever tot een akkoord te komen om die termijn niet of slechts gedeeltelijk te moeten presteren. Zonder onderling akkoord kun je alleen eerder vertrekken als je een opzegvergoeding betaalt die gelijk is aan het loon voor de nog te presteren periode. Enkel als je ontslag neemt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid om economische redenen hoef je geen opzegtermijn te respecteren of opzegvergoeding te betalen. //

Meer artikels over

At your service