close

Heb je zelf iets te melden?

STOP THE CLOCK /

31 mei 2022

11:05

De oproep van de christelijke, socialistische en liberale overheidsvakbond om actie te voeren tegen “de algemene malai­se in de openbare sector” kreeg massaal gehoor. Onder meer het spoorpersoneel maakte duidelijk dat de regeringen in dit land dringend moeten investeren in hun openbare diensten.

“Door de personeelsbesparingen en het decennialang gebrek aan respect voor hun job is de werkdruk onder de overgebleven medewerkers onhoud­baar geworden”, luidde het. “Hoog tijd dus om extra personeel aan te werven én om de openbare diensten de nodige middelen ter beschikking te stellen om hun opdrachten goed te kunnen uitvoeren.”

Daarnaast klonk ook de harde roep om bijkomende maatregelen te nemen ter ondersteuning van de koopkracht.

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter zei in een reactie dat de eisen van de bonden “niet buiten proportie” zijn. “Het overheidspersoneel voert steeds meer taken uit met steeds minder mensen.”

Foto - Belga