close

Heb je zelf iets te melden?

DRIE VRAGEN AAN /

Carlos Van Hoeymissen

De raad van bestuur van de VRT gaf haar goedkeuring aan het door de directie uitgetekend Transformatieplan dat tegen 2025 moet leiden tot een structurele besparing van 25 miljoen euro. Wat houdt dit plan in?

Carlos — De directie legde een plan op tafel dat op vijf pijlers steunt. Een toekomstgericht intern productiehuis is één van die pijlers, net als het budget op orde krijgen en meer inzetten op digitale competenties. Maar vooral de twee overige pijlers hebben een enorme impact op het personeel en zijn tijdens de onderhandelingen over dit plan heel intensief besproken. Een nieuwe strategie voor fictie betekent dat de productie van Thuis wordt uitbesteed aan een extern productiehuis, met de verplichte overstap van zeventig VRT-medewerkers naar de privésector als gevolg. En daarnaast heeft een “interne efficiëntie-oefening” ertoe geleid dat vijftig gepensioneerde collega’s niet worden vervangen.

Oorspronkelijk hing ook het ontslag van 116 medewerkers in de lucht, maar dat aantal konden de vakbonden quasi halveren. Hoe?

Carlos — Het is ons inderdaad gelukt om het aantal naakte ontslagen terug te brengen tot 67 door een akkoord te sluiten waarin medewerkers worden aangemoedigd om eerder op pensioen te gaan, de lonen in 2023 minder stijgen en openstaande vacatures niet worden ingevuld. Maar daarmee wordt het leed van de mensen die de boodschap kregen – of nog moeten krijgen – dat er voor hen geen toekomst meer is bij de VRT niet verzacht. ‘Gelukkig’ kunnen zij rekenen op de nodige begeleiding tijdens hun ontslagprocedure.

ACV-Transcom stemde tegen het Transformatieplan. Waarom?

Carlos — Een ruime meerderheid van onze leden en afgevaardigden heeft zich uitgesproken tegen het bereikte onderhandelingsresultaat, omdat er nog altijd teveel collega’s worden ontslagen, de Thuis-medewerkers er qua loon- en arbeidsvoorwaarden op achteruit gaan en de werkdruk voor zij die achterblijven onhoudbaar dreigt te worden.

Carlos Van Hoeymissen is na een carrière van 22 jaar als cameraman in dienst van de VRT sinds een tiental jaar fulltime vrijgestelde voor het ACV bij de openbare omroep.

Foto - Michael De Lausnay