close

Heb je zelf iets te melden?

DRIE VRAGEN AAN /

Christine van Dooren

Wat is jouw motivatie om je opnieuw kandidaat te stellen voor de sociale verkiezingen?

Christine Ik ben enorm begaan met het welzijn van de treinbegeleiders. En mijn collega’s weten mij ook steeds te vinden als ze een vraag of een probleem hebben. Daarom wil ik graag nog vier jaar langer hun stem zijn in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en eventueel ook in het Gewestelijk Paritair Comité (GPC). Waar ik kan wegen op lokale beslissingen die mee de toekomst van de onderneming bepalen.

Waarom ben jij een goede vakbondsafgevaardigde?

Christine Om een aantal redenen. Mijn jarenlange ervaring als treinbegeleider en grondige kennis van de reglementering is een goeie basis. Daarnaast ben ik een positief ingesteld iemand, met een groot rechtvaardigheidsgevoel en de nodige empathie om mij in andermans situatie te kunnen inleven. Ik zal ook altijd naar constructieve oplossingen zoeken, waarbij het algemeen belang primeert. En ik besef dat je af en toe compromissen moet sluiten.

Welke concrete dingen hoop je in de komende vier jaar te kunnen realiseren?

Christine Het enorme personeelstekort in bijna alle beroepscategorieën bij het spoor zorgt voor een te hoge werkdruk, die op zijn beurt stress veroorzaakt en kan leiden tot al dan niet langdurig ziekteverzuim. Hopelijk raken alle vacatures snel ingevuld en kan de work-life balance van het spoorwegpersoneel zo worden hersteld. Maar intussen is het aan de afgevaardigden in het CPBW om tijdig signalen op de werkvloer te detecteren die erop wijzen dat collega’s kopje onder dreigen te gaan. Proactief ingrijpen kan helpen voorkomen dat mensen uitvallen of zelfs het bedrijf verlaten.

Meer in het algemeen wil ik zoveel mogelijk proberen tegemoet te blijven komen aan de noden en verzuchtingen van mijn collega’s. Waarbij ik heb geleerd dat het belangrijk is om realistische doelen te stellen en een plan te hebben om die doelen te bereiken.

Christine van Dooren is treinbegeleidster en neemt in 2024 voor de tweede keer deel aan de sociale verkiezingen.

Ook interesse om je kandidaat te stellen in jouw onderneming? Dan vind je alle nuttige info op www.hetacv.be/sociale-verkiezingen, waar je ook online je intentieverklaring kunt indienen.