close

Heb je zelf iets te melden?

DRIE VRAGEN AAN /

Lorenzo Marredda

Hoe precair zijn de arbeidsomstandigheden bij Uber en Deliveroo?

Lorenzo — “Uber en Deliveroo kiezen ervoor om te werken met bezorgers die niet in loondienst zijn, maar als zelfstandige of onder het regime van de ‘collaborative economy’ worden ingezet. Het gaat om een nieuwe werkvorm waarbij hyperflexibiliteit het sleutelwoord is. Dan zou je verwachten dat de betrokken bezorgers ter compensatie helemaal vrij zijn om onder meer hun werktijden en de prijs van hun diensten te bepalen. Maar dat is niet het geval: ze krijgen beperkingen opgelegd die erg op die van loontrekkenden lijken. Daarnaast kunnen zelfstandige bezorgers geen aanspraak maken op de sociale bescherming die werknemers kennen. Bezorgers die onder het stelsel van de collaboratieve economie werken, hebben zelfs helemaal geen rechten, omdat het systeem hen niet toelaat om bij te dragen aan de sociale zekerheid.”

Kan de recent goedgekeurde EU-richtlijn hieraan verhelpen?

Lorenzo  “De richtlijn biedt een juridisch kader voor de arbeidsverhouding. Ze bepaalt dat een platformwerker per definitie het werknemersstatuut heeft, tenzij het platform of de platformwerker het bewijs levert dat hij of zij een zelfstandige is. Dat is een fundamenteel andere situatie dan de huidige waarin de platformwerker moet bewijzen dat het werknemersstatuut op hem of haar van toepassing is.” “Het gaat hier wel nog maar over een voorstel dat nu eerst moet worden behandeld in het Europees Parlement en daarna ook in de Europese Raad. Als beide organen de voorgestelde richtlijn goedkeuren, hebben de lidstaten twee jaar de tijd om ze in nationale wetgeving om te zetten.”

Welke stappen hebben United Freelancers en ACV-Transcom al ondernomen in dit dossier?

Lorenzo   “United Freelancers – als afdeling van het ACV die zelfstandigen zonder personeel, freelancers en bijklussers wil bijstaan – en ACV-Transcom – als één van de centrales die United Freelancers mee oprichtte en ook ondersteunt – organiseren samen met het Collectif des Travailleurs de Taxi en andere werknemerscollectieven regelmatig acties. Daarnaast starten we gerechtelijke procedures op en interpelleren we beleidsmakers. Dit alles om te voorkomen dat multinationals als Uber en Deliveroo erin slagen om hun arbeidsmodel op te leggen.”

Lorenzo Marredda is stafmedewerker op de studiedienst van ACV-Transcom. Hij geeft toelichting bij de richtlijn die de Europese Commissie onlangs goedkeurde om de soms precaire arbeidsomstandigheden bij bedrijven als Uber en Deliveroo aan te pakken.