close

Heb je zelf iets te melden?

Terug naar huidig nummer

VOORWOORD /

Samenwerking tussen politie en vakbonden

In de eerste drie en een halve maand van dit jaar stelde de federale wegpolitie in de provincie Luik bij de controle van negen op de tien vrachtwagens inbreuken vast. Het is een onthutsende statistiek die politieman Raymond Lausberg aanhaalt in een interview met Tika over de strijd tegen sociale dumping in de transportsector. Onthutsend, omdat de meeste inbreuken gemeen hebben dat ze tot zware en zelfs dodelijke ongevallen kunnen leiden. Dan zou je denken dat de overheid dergelijke controles bovenaan de prioriteitenlijst van de wegpolitie plaatst, maar niets is minder waar. Door een gebrek aan mankracht en financiële middelen is het controleren van het vrachtverkeer op onze snelwegen iets waarmee de politie zich alleen kan bezighouden als ze tijd over heeft.

Toch ziet Raymond Lausberg “bemoedigende resultaten” in de strijd tegen sociale dumping in de transportsector. Dit door de nauwe samenwerking tussen – onder meer – de politie en de vakbonden. Een compliment dat we graag in ontvangst nemen. //

voorwoord.png

Koen De Mey
Voorzitter ACV-Transcom