close

Heb je zelf iets te melden?

Terug naar huidig nummer

GRENZELOOS /

Ver.di gaat voor 'The Best New Normal'

Tekst - Dennis Dacke | Foto - Shutterstock | Leestijd - 2 minuten

De luchtvaart van de toekomst kan sociaal én duurzaam zijn. Op voorwaarde dat de sociale, economische, milieu- en gezondheidsaspecten en alle betrokken actoren in het toekomstig luchtvaartconcept evenveel aandacht respectievelijk inspraak krijgen. Het is de essentie van een campagne die de Duitse dienstenvakbond Ver.di anderhalf jaar geleden lanceerde. Dennis Dacke, directeur pers & public relations bij Ver.di, legt in een gastbijdrage uit hoe het project ‘For The Best New Normal’ tot stand is gekomen.

Het begon met een aantal leden-vrijwilligers die zich in de zomer van 2020 bogen over hoe de luchtvaart van de toekomst er moet uitzien. Samen met piloten, cabine- en grondpersoneel en medewerkers van de catering en andere betrokken diensten werkten zij een concept uit. Cruciaal in hun toekomstmodel is dat de sociale, economische, milieu- en gezondheidsaspecten dezelfde waarde krijgen toegekend. Maar net zo belangrijk is dat de luchtvaart als dienst van algemeen belang niet enkel aan de markt mag worden overgelaten. Tezelfdertijd moet het door de Europese Commissie opgedrongen beleid van deregulering en privatisering – met catastrofale gevolgen – dringend worden herzien. En last but not least wordt er in het licht van de klimaatcrisis best nagedacht over hoe jobs toekomstgericht kunnen worden aangepast, eerder dan ze zo snel mogelijk te schrappen.


“De luchtvaart mag als dienst van algemeen belang niet enkel aan de markt worden overgelaten”

Dennis Dacke


Officiële start
Het project ging echt van start toen de auteurs van het concept voor de toekomst van de luchtvaart in november 2020 hun ideeën en eisen tijdens een hybride bijeenkomst konden bespreken met duizenden collega’s en andere gasten uit binnen- en buitenland. Ook beleidsmensen, leden van de ondernemingsraden bij luchthavenbeheerders, luchtvaartmaatschappijen, cateringbedrijven en grondafhandelaars namen aan de conferentie deel. Net als vertegenwoordigers van de werkgevers en van de werkgeversorganisatie. En het belangrijkste is dat op het einde iedereen zich achter het uitgewerkte concept kon scharen.

De kiem voor de succesvolle lancering van het ‘For The Best New Normal’-project werd al aan het begin van de coronapandemie in 2020 gelegd. Toen slaagde Ver.di erin om met een campagne rond staatssteun, ‘Staatshilfen von Allen – für Alle’, en een campagne voor werktijdverkorting, ‘#fck60KuG90’ – gericht op een verhoging van het ‘Kurzarbeitergeld’ van 60 procent naar 90 procent van het nettoloon, de zwaarste slachtoffers van de grootste crisis ooit in de luchtvaartsector de nodige bescherming te kunnen garanderen. De toeslag voor werktijdverkorting werd nadien effectief geleidelijk verhoogd tot 87 procent van het laatste nettoloon. Een overwinning die er bovendien voor zorgde dat de financiële klap voor de hele maatschappij kleiner bleef.

Regeerakkoord
Ook na de officiële kick-off en in de aanloop naar de federale verkiezingen die in het najaar in Duitsland plaatsvonden, ging Ver.di door met het organiseren van – online te volgen - discussiemomenten tussen militanten en politici van alle democratische partijen, die geen vraag onbeantwoord konden laten. En die ontmoetingen bleven evenmin zonder succes: in het regeerakkoord dat na de Bondsdagverkiezingen is gesloten, staan grote delen uit het Ver.di-plan.

De af te leggen weg is uiteraard nog lang. En zolang de pandemie niet achter ons ligt, worden de uitdagingen er niet kleiner op. Mogelijke ontslagen, overplaatsingen en andere asociale maatregelen hangen nog steeds als een zwaard van Damocles boven de 300.000 Duitse werknemers in de luchtvaartsector. Bedoeling is dan ook om dit voorjaar ook digitale uitwisselingsmomenten met de nieuwe Duitse regering in te plannen en de druk op de politiek en het bedrijfsleven nog op te voeren. //

plus

“Uit onze campagne is duidelijk gebleken dat mensen alleen al door hen inspraak te geven meer interesse krijgen in ons werk, dat zelfs moeilijke thema’s als klimaatbescherming en duurzaamheid op die manier bespreekbaar worden, en dat er zo uiteindelijk een gemeenschappelijke basis ontstaat die de belangrijkste toekomstvragen opheldert. We hebben ook vastgesteld dat de belangstelling onder de werknemers in de luchtvaartsector om effectief te participeren groot is, maar hun engagement mag niet te veel tijd opslorpen, want die hebben ze niet. Het is aan ons om daarop in te spelen.”

“ Vakbonden moeten zich anders beginnen organiseren. Meer digitaal”

Dennis Dacke

Related articles