close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

NATIONAAL CONGRES /

"De nieuwe werknemers worden goed verloond, de bestaande vergeten"

TEKST Laurent Lorthioir | FOTO Chachamp | Leestijd: 5 minuten

De huidige loonnormwet zet een rem op loonsverhogingen voor werkers waardoor ze geen eerlijk deel krijgen. Extralegale voordelen nemen toe, maar worden ongelijk toegekend. Door het ondergraven van de collectieve onderhandelingen verliezen de laagste inkomens het meeste en neemt de loonspanning verder toe, mee aangedreven door de verzelfstandiging van bepaalde beroepen en functies. Hoe brengen we die loonspanning in een juiste verhouding? En hoe kunnen we tegelijk ook het loonverschil tussen vrouwen en mannen wegwerken?

“Er zou geen geld zijn door de covid-crisis, maar de lonen van de directie gingen wel omhoog”

Een verhaal waar een geen geld is voor de arbeiders, maar de lonen van de directieleden wel de hoogte in gingen. Bij Castingpar, een bedrijf in Henegouwen, is het de realiteit. Voor de komende sociale verkiezingen maken ze van een herziening van de lonen de topprioriteit.

Précimétal in Seneffe en Settas in Charleroi maken allebei deel uit van de holding Castingpar, die zich voornamelijk toelegt op het fabriceren van onderdelen voor de lucht- en ruimtevaartsector. Op beide sites werken zo’n 160 mensen, maar sinds beide bedrijven onder dezelfde groep vallen, moet de syndicale ploeg werken over beide sites. We spraken met Francesco Gragapane, Rudy Nigro, Stéphane Van de Perre en Gaëtano Morina.

Hoe zit het met de lonen in jullie onderneming?

“Er is hier de laatste jaren niets veranderd aan de lonen. Nochtans zijn er heel wat functies waar we moeilijk mensen voor vinden, of die niet zo simpel zijn om uit te voeren. De directie wijst nog altijd naar de covid-crisis als reden waarom er niets aan de verloning kan worden gedaan. Maar we stellen tegelijkertijd wel vast dat voor een hele reeks functies – voornamelijk op directieniveau – de lonen wél enorm gestegen zijn sinds covid. Daarom maakten we tijdens deze campagne van de verloning in onze onderneming een van de speerpunten.”


-//-

“De directie wijst nog altijd naar de covid-crisis als reden waarom er niets aan de verloning kan worden gedaan.”

_


Zijn er zaken rond de verloning die jullie wel wisten aan te pakken?

“Omdat beide bedrijven onder dezelfde vlag gingen varen, zijn we van twee syndicale ploegen naar eentje moeten gaan. We zitten dan wel verspreid over beide vestigingen, het was toch zoeken naar een manier om het te doen werken: elkaar leren kennen, samenwerken, onze eisen en noden op dezelfde lijn krijgen,… Uiteindelijk zijn we daar in geslaagd en wisten we ook enkele positieve dingen er uit te halen. Zo was er bij Précimétal al enkele jaren een cao nr. 90 afgesloten (cao tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, red.), en we zijn er in geslaagd om die ook bij Settas voor het eerst in te
voeren.”

“De nieuwe werknemers worden goed verloond, de bestaande worden vergeten”

Bij Equans, een bedrijf dat multitechnische installaties en onderhoudsdiensten ontwerpt en installeert, wist de syndicale ploeg tijdens hun voorbije mandaat heel wat te verzilveren qua loonvoorwaarden. En toch willen ze er nog verder mee gaan tijdens hun komende mandaat. We spraken met Michel Thaon, Paolo Corona en Silvio Pino.

Jullie wisten heel wat uit de brand te slepen op het vlak van loon, maar toch willen jullie verder gaan?

“De afgelopen vier jaar hebben we inderdaad flinke vorderingen gemaakt qua loonvoorwaarden: consumptiecheques, een verhoging van de maaltijdcheques, een premie van 800 euro voor werknemers met meer dan tien jaar anciënniteit, een extra maandloon bij 25 jaar dienst, een hospitalisatieverzekering voor iedereen en een niet-reccurent resultaatsgebonden voordeel voor 2024. Maar toch vinden we dat nog niet voldoende. Er zijn nog teveel verschillende statuten, en daar willen we werk van maken.”

Wat zijn de problemen daar?

“Het zijn vooral de nieuwe werknemers die goed betaald worden, wat dan problemen oplevert voor de anciens: zij voelen zich minder waard omdat hun salarispakket minder voordelig is dan dat van de nieuwkomers. De werkgever biedt ook geen perspectief naar een verbetering van de loonvoorwaarden, laat staan dat er een carrièreplan op tafel ligt. En dat zorgt voor frustraties die we wel kunnen begrijpen. De mensen met tien, twintig jaar ervaring die de nieuwkomers moeten opleiden, verdienen minder dan die mensen. En vooral: er is geen zicht op beterschap, waardoor heel wat ervaren werknemers elders solliciteren.”


-//-

“De werkgever biedt ook geen perspectief naar een verbetering van de loonvoor-waarden, laat staan dat er een carrièreplan op tafel ligt.”

_


En wat willen jullie bereiken?

“We zien twee oplossingen: de lonen van de oudere werknemers moeten herbekeken worden en er moet een duidelijk carrièreplan komen, waar je loon mee stijgt met je anciënniteit. Want ervaring blijft belangrijk. We zien dat de nieuwkomers nog vaak elders gaan werken van zodra ze volledig opgeleid zijn, omdat ze ginds meer kunnen verdienen. En dat brengt de kwaliteit van ons werk in het gedrang.”

Meer artikels over

congres loon

Related articles