close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

HET PUNT /

"Franchise, neen bedankt!"

FOTO Roger Job | TEKST Charlotte Lorent, ACV-militante Delhaize | LEESTIJD: 2 MINUTEN | VAKBEWEGING 19 APRIL 2023

Op 7 maart kondigde Delhaize tijdens een buitengewone ondernemingsraad zijn voornemen aan om al zijn 128 winkels te verzelfstandigen en stortte zo zijn werknemers in totale onzekerheid. Op 17 april, na 6 weken van stakingen en acties, kwamen de werknemers van de supermarktketen bijeen voor de FOD Werkgelegenheid om hun ongenoegen te uiten over het franchiseplan van de directie. Charlotte Lorent (32) werkt al 10 jaar voor Delhaize in Bouffioulx. Ze is sinds 3 jaar afgevaardigde voor het ACV en getuigde met veel vuur op het podium. We geven graag enkele uittreksels mee uit haar speech…

“Delhaize was voor de fusie met Ahold in 2016 één van de parels van de Belgische bedrijven. Je kon er een goede loopbaan uitbouwen, de supermarktketen zat in een paritair comité met correcte arbeidsvoorwaarden, aangepast werk was mogelijk, maar vooral… Delhaize was een onderneming met gepassioneerde, trotse en betrokken werknemers! Werknemers krijgen nu, na soms hun hele leven voor ‘De Leeuw’ te hebben gegeven, brutaal en met een nooit eerder geziene minachting te horen dat ze samen met hun winkels als goederen verkocht zullen worden.”

“Delhaize mee met ’t leven’, was de slogan van de supermarktketen de voorbije jaren. Het zijn dan toch vooral de aandeelhouders die mee zijn, want zij kregen de voorbije 3 jaar niet minder dan 355 miljoen euro uitgekeerd. De CEO van Delhaize kreeg vorig jaar zelfs een salaris van 6,5 miljoen euro. Mee met ’t leven betekent blijkbaar dat je de stakingsgrieven van een groot deel van je werknemers naast je neer kan leggen door een maand lang gratis thuisleveringen aan je klanten aan te bieden. De aandeelhouders zullen dit jaar een dividend van 10,5% op zak kunnen steken, terwijl hele families in onzekerheid worden gedompeld.”

“Mee met ’t leven betekent voor de Delhaize-werknemers blijkbaar dat ze zich als makke schapen moeten neerleggen bij de communicatie van hun directie dat ze teveel kosten en dat de Belgische winkels dit jaar niet genoeg geld opbrengen. En dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. ‘We gaan je verkopen aan onafhankelijke franchisenemers die je loon blijven verder betalen (…). Jij in dit alles? Nou, accepteer het en hou je mond. Je mag al blij zijn dat je job niet verliest’. Mee met ’t leven betekent blijkbaar ook dat je zonder boe of ba moet instemmen met het schrappen van 283 banen, maar dat je dit vooral niet mag interpreteren als het begin van een collectief ontslag.”

Ondertussen verhardt de directie nog in zijn houding. ‘Je gaat nu stoppen met het opeisen van je rechten en weer aan het werk gaan, want je begint ons kwaad te maken!’ Dit vertaalt zich in het met voeten treden van het stakingsrecht, het fouilleren van afgevaardigden, deurwaarders die vergezeld van de politie dwangsommen komen uitdelen aan werknemers die hun loon al kwijt zijn wegens het staken, de inzet van gewapende politie en de brandweer in Zellik om een paar vrachtwagens door te laten, special forces die zich verdekt opstellen om zo nodig in te grijpen... Winkels worden met geweld heropend, waarbij stakend personeel door de ordetroepen wordt weggejaagd en vervangen wordt door jobstudenten. Dus Delhaize, in deze 7de week van de staking, wat is de volgende stap? Het leger sturen?”

“Vandaag staat de toekomst van een hele sector op het spel. Vandaag zijn wij het, maar wie morgen? Colruyt, Aldi, Lidl, ...? We komen niet enkel op voor onszelf, maar voor iedereen die gevat wordt door de verzelfstandiging van winkels met de bijhorende slechtere arbeidsvoorwaarden. ‘Franchise, neen bedankt!’”

/FEEDBACK

Alle bemerkingen over en suggesties voor Vakbeweging en de militantencommunicatie zijn meer dan welkom. Stuur een mailtje naar vakbeweging@acv-csc.be

Meer artikels over

staking

Related articles