close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

NATIONAAL CONGRES /

"Investeringen zijn belangrijk, maar er moet tewerkstelling volgen"

TEKST Bram Van Vaerenbergh & Fien Vandamme I FOTO James Arthur I 15 MEI 2024 I LEESTIJD: 6 MINUTEN

Hoe ver staat het met de plannen om de site van ArcelorMittal verder te vergroenen?

“Momenteel wachten we af. Er lopen verschillende onderzoeken. Zo wordt onderzocht of de hoogoven kan vervangen worden door een DRI-installatie met twee elektrische ovens. Er wordt nagegaan wat de mogelijkheden zijn om de vrijgekomen CO2 op te vangen en nadien te stockeren (bijvoorbeeld ondergronds) of te verwerken in producten. En er loopt een onderzoek naar het verhogen van de energie-efficiëntie en de ontwikkeling van een warmtenet. In de tweede helft van dit jaar zouden we zicht moeten krijgen op de resultaten van de onderzoeken en welke keuze het bedrijf gaat maken rond investeringen. Maar daar begint het verhaal voor ons pas: er moet ook de nodige tewerkstelling aan gekoppeld worden. Het is belangrijk voor onze toekomst dat we de investeringen voor onze site binnenhalen om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen, en daar kan de overheid zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar dan is het ook aan ArcelorMittal om de verantwoordelijkheid te nemen inzake tewerkstelling hier.”

Van wat hangt de keuze af om te investeren in jullie site?

“We zijn nog altijd de site die het meest performant is. Maar het gaat hier om meer dan dat: het gaat over subsidies, regelgeving, energieprijzen,… Het kan niet zijn dat we in Europa met verschillende snelheden en middelen werken. Het zou dan ook jammer zijn dat we deze mogelijke investering verliezen door een gebrek aan politieke moed. Duitsland en Frankrijk willen de investering ook binnenhalen. In Duitsland ligt er al 1,8 miljard euro aan subsidies klaar, terwijl in Frankrijk president Macron de energieprijzen voor de industrie laag houdt. We voerden al actie bij het stadsbestuur, samen met de andere vakbonden, en we kregen toch positieve reacties. Problemen gaan er altijd zijn, maar er moet vooral een wil zijn om die op te lossen. En we kregen toch het gevoel dat die wil aanwezig was. Europa mag de bal in deze echt niet misslaan, de maakindustrie is belangrijk voor ons, maar tegelijkertijd voor de hele Belgische economie en onze welvaart.”

ja-1155.jpg

Wat zouden de investeringen betekenen voor jullie?

“Zonder die investeringen zouden er enkele lijnen zeer zwaar kunnen getroffen worden. Veel installaties moeten worden aangepast. In de gieterij worden bijvoorbeeld al machines gewijzigd. De projecten die nu gepland staan, zouden betekenen dat er hier drie jaar gebouwd moet worden door 2.000 mensen, wat toch een gigantische bron aan werkgelegenheid is voor de regio. Er komt nog heel wat bij kijken als we de plannen in uitvoering moeten brengen. Er moet ruimte vrijgemaakt worden op de site, een circulatieplan opgemaakt worden voor die 2.000 extra mensen op de site,… De vergunningen worden voorbereid, nu wordt gekeken naar welke projecten ons het meeste toekomst geven. Corona en de oorlog in Oekraïne gooiden al wat roet in het eten, omdat de energieprijzen zwaar doorwegen: het zou zonde zijn meer dan 1 miljard euro te investeren, maar ze dan niet ten volle te kunnen gebruiken door de hoge energieprijzen. De nieuwe installaties moeten ook voor nieuwe jobs zorgen, maar voor ons kan dit enkel met behoud van de huidige tewerkstelling onder de beste loon- en arbeidsvoorwaarden. We zullen via het sociaal overleg alle kansen aangrijpen om iedereen aan boord te houden en de ergonomie en veiligheid voor onze werknemers te verbeteren. We willen dat iedereen ’s avonds heelhuids naar huis kan.”

En in welke mate zijn jullie nu al bezig met milieu en veiligheid?

“De samenwerking met onze milieudienst verloopt vlot. Binnen onze processen krijgt milieu een belangrijke plek: hoe vangen we warmte op, hoe recupereren we materiaal,… In het sociaal overleg krijgt milieu altijd een plek, zowel in de grote Comités PB als in de kleine Comités PB in de negen fabrieken op de site. Net als veiligheid: er wordt van elk incident een rapport opgemaakt en – omdat we dat in de kleine Comités PB bespreken – wordt er altijd met kennis van zaken gehandeld omdat die militanten zelf in de desbetreffende fabriek werken en de gevaren het best kunnen inschatten.”

plus

Related articles