close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

INTERVIEW /

“We behandelen interimmers hier op gelijke voet"

TEKST Eva Van Laere | FOTO Karolien Coenen | LEESTIJD: 6 MINUTEN | VAKBEWEGING 17 MEI 2023

Tijdens deze Week van de interimmer schuiven we graag een ACV-kern naar voor die zich volop inzet voor interimmers. Dat is zeker het geval bij glasfabriek AGC Kempenglas in Mol, een dochterbedrijf van AGC Glass Europe. ACV BIE-hoofdafgevaardigde Benny Princen en Anita Roggemans1 doen hun verhaal. Dat de ACV-kern van AGC Kempenglas zo goed scoort bij de sociale verkiezingen heeft er ook mee te maken dat ze aandacht heeft voor de noden van de interimmers.

Benny, de ‘kopman’ en coördinator van de Europese ondernemingsraad bij moederbedrijf AGC Glass Europe kent de site als geen ander. Als kind woonde hij aan de overkant van de straat. “Zowat iedereen in het dorp werkte bij Glaverbel (het huidige AGC Kempenglas). Ik was eerst beroepsmilitair, maar heb die job ingeruild voor een beter betaalde job als technieker bij Glaverbel. En ben dan in het vakbondswerk gerold.”

Anita startte als interimmer bij AGC Kempenglas. Ze dacht een jaartje te blijven, maar – 10 jaar later – is ze er nog steeds.1 “Als interimmer voelde ik me onmiddellijk opgenomen in de groep. Ik werd met open armen ontvangen door de ACV-afgevaardig-den. Die kwamen zich spontaan voorstellen”, aldus Anita. Al snel kon ze doorstromen naar een vast contract en ging ze zich syndicaal engageren. Bij de vorige sociale verkiezingen rijfde ze heel wat stemmen binnen.

“We zijn een prachtig team en eigenlijk best wel een grote groep”, aldus Benny en Anita, “We hebben de laatste sociale verkiezingen dan ook glansrijk gewonnen. We zijn heel complementair. De ene is sterk in cijfers, de andere is sterk in het aansturen van het groepsgebeuren, we zorgen dat er voldoende vrouwelijke fijngevoeligheid is, … We betrekken iedereen bij onze syndicale werking. We wisselen veel informatie uit.”, vult Anita aan.

Een grote uitdaging is volgens Benny en Anita het meekrijgen van de jongeren. “Die weten vaak niet wat een vakbond is, laat staan wat een vakbond voor hen zou kunnen betekenen. Heel wat werknemers starten hier als interimmer. Je kunt dat als vakbond aan je voorbij laten gaan – ze werken immers in opdracht van een interimkantoor – of er proactief mee bezig zijn. Dat laatste doen wij. We knopen het gesprek met hen aan, begeleiden hen, maken hen lid, sensibiliseren hen voor de sociale verkiezingen en de vakbondswerking. Momenteel kampen we met een tekort aan personeel, ondanks de goede arbeidsvoorwaarden. We willen dat interimmers zo snel mogelijk een vast contract krijgen aangeboden, uit principe, maar ook om te vermijden dat ze elders aan de slag zouden gaan. Jaren geleden konden we hierover een goede cao afsluiten, met een beperking in de tijd van de doorlooptijd van interim naar een vast contract en dat werkt heel goed.”

plus

“We behandelen interimmers hier op gelijke voet als vaste werknemers.”, zegt Anita. “Soms moeten we syndicaal voor hen tussenkomen. Zo zijn we er in geslaagd om voor een zwangere collega-interimmer het recht op werkverwijdering af te dwingen. Ze werd immers blootgesteld aan risico’s die de gezondheid van haar kind in gevaar konden brengen. Vaak is het zo dat interimcontracten stoppen bij ziekte of zwangerschap, waardoor interimmers bepaalde rechten mislopen. Waaronder – in het geval van zwangerschap – het recht op een uitkering bij een volledige werkverwijdering ten belope van 78% van het begrensde brutoloon. Na maanden aandringen bij het interimkantoor Adecco, bij het Riziv en bij Federgon én met de hulp van de directie van AGC Mol en de preventieadviseur van het interimkantoor, die mee zijn schouders zette onder dit dossier, vonden we dan toch een oplossing om de werkneemster onder contract te houden. Dit werk van lange adem zorgde ervoor dat de betrokken werkneemster na maanden wachten, zonder enige bron van inkomsten (ze had als voormalige zelfstandige immers nog geen recht op een werkloosheidsuitkering) dan toch de achterstallige uitkering uitbetaald kreeg. Eind goed, al goed.”

“De interimmers van vandaag zijn de syndicalisten van morgen. Zij gaan moeten ijveren voor de pensioenen van morgen.”, besluiten Benny en Anita. “Interimmers hebben trouwens onder bepaalde voorwaarden2 stemrecht bij de sociale verkiezingen. Door er te zijn voor hen, kunnen we dat stemrecht verzilveren!”

/IDENTIKIT AGC Kempenglas

· AGC Kempenglas maakt isolerende dubbele en driedubbele beglazing voor de Benelux-bouwsector.
· Het bedrijf bestaat al meer dan 100 jaar en is een dochteronderneming van de AGC Group, wereldleider in vlakglas.
· België heeft een lange traditie van glasproductie. In 1914 ontwikkelde de Belg Emile Fourcault het eerste machinale procedé voor de vervaardiging van vlakglas. In 1945 was België de grootste glasproducent ter wereld. In 1961 fusioneerden de twee grootste vlakglasproducenten tot Glaverbel, dat uitgroeide tot het huidige AGC Glass Europe.

/Mag da wel?

Met de ACV-week van de interimmer (22 tot 26 mei) zetten we in op een goede informatie van interimmers over hun rechten. In vorige Vakbeweging vond je de campagneaffiche en een link naar het andere campagnemateriaal. Maar het mag niet blijven bij die ene week aandacht.

(1) Bij het interview was Anita Roggemans ACV-afgevaardigde bij ACV Kempenglas. Ondertussen werkt ze voor het ACV.
(2) Interimmers die tussen 1 november 2023 en 31 januari 2024 32 dagen of meer (met of zonder onderbreking) presteren krijgen stemrecht bij de sociale verkiezingen bij de klant-gebruiker in mei 2024.

Meer artikels over

interim interview

Related articles