close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

INTERVIEW /

"We hebben bij Honda een sterke vormingstraditie"

TEKST Marie-Paule Vandormael I Foto James Arthur | LEESTIJD: 4 MINUTEN | 18 JANUARI 2023

Werkgevers moeten een opleidingsplan voorzien voor hun onderneming. Dat voor 2023 moet voorzien in een aanbod van 4 dagen vorming per werknemer. Dit lijkt een stevige uitdaging voor heel veel ondernemingen. Wij staken ons licht op bij Rebecca Haeck, Sofie Tondeleir en Véronique Steyaert, drie ACV-CSC-METEA-afgevaardigden van Honda Gent, dat al jaren een stevige traditie heeft in opleiding en vorming.

rebeccasofieveronique.png

“De verhoging van het aantal opleidingsdagen is een opdracht van formaat.”

REBECCA: “De Ondernemingsraad vergadert hier elke tweede dinsdag van de maand, en al gedurende jaren is er de voorafgaande maandag een meeting ‘opleidingsplan’ gepland. Dat is een werkgroep met de leden van de Ondernemingsraad en de HR-verantwoordelijke. De vergadering duurt een halfuurtje. Er wordt besproken hoeveel vorming er plaatsvond, wie welke vorming volgde en de inhoud van de vormingsinitiatieven.”

SOFIE: “We hebben bij Honda een sterke vormingstraditie, we hebben eigenlijk nooit anders geweten. Bijvoorbeeld, bij elke nieuw model van wagen dat binnenkomt wordt per ploeg een opleiding gegeven aan elke werknemer over de nieuwe technologie.”

VÉRONIQUE: “Sinds vijf jaar is het volgen van opleiding en vorming één van de drie criteria om de cao nr. 90-loonbonus te verkrijgen. Dat stimuleert het ganse personeel natuurlijk om opleiding te volgen.”

Hoe is jullie opleidingsplan inhoudelijk opgebouwd?

REBECCA: “Ons opleidingsplan bestaat uit een combinatie van specifieke jobtraining en investeren in ruimere vaardigheden en competenties en wordt vertaald in vier componenten: de Honda-waarden, de soft skills, de technische skills en preventie en veiligheid. Bepaalde modules zijn verplicht voor iedereen, andere kan je kiezen.”

SOFIE: “Alle vormingen voor de arbeiders gaan door in het bedrijf, tijdens de werkuren. Er zijn de nodige opleidingslokalen voorzien voor groepjes van 5 tot maximum 15 deelnemers. Er is een beperkt ploegensysteem. Mensen kunnen indien nodig switchen van uren om de vorming te kunnen volgen. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat er een verschuiving is naar digitale vorming, maar wij gaan daar voor de arbeidersgroep liever niet in mee, omdat het resultaat minder effectief is dan bij het leren in groep. Voor de groep bedienden ligt dat anders. Iedereen volgt vorming, op enkelingen na en ook deze worden aangesproken. De vorming wordt per groep geëvalueerd.”

Het opleidingsplan voor 2023 moet voorzien in een aanbod van 4 dagen vorming per werknemer.

VÉRONIQUE: “Elke dag wordt bij Honda opgestart met per ploeg een korte ochtendmeeting. Daar wordt aangegeven wat belangrijk is voor die dag. Ook het (nieuwe) vormingsaanbod wordt er toegelicht, met de keuzemogelijkheden en het inschrijvingsformulier.

REBECCA: “Op de maandelijkse meetings kunnen suggesties worden geformuleerd. Momenteel is er een grote vraag naar de energy-opleidingen die focussen op gezondheid en gezonde voeding, opleidingen rond lean, maar vooral ook naar opleidingen om je digitale vaardigheden te ontwikkelen zoals werken met itsme, de e-box, hoe online je belastingbrief invullen, … We zoeken naar thema’s die ook hun nut hebben in de privésfeer, zoals bijvoorbeeld leren werken met Itsme, een mini-EHBO-cursus met daarin het veilig leren blussen van een brandende frietketel; …”

SOFIE: “We streven dus naar een interessant programma voor iedereen. Bij nieuwe thema’s/inhoud wordt gewerkt met testgroepen. Bij een vormingsinitiatief rond milieu moest men op zoek naar een andere lesgever omdat de verwachtingen niet overeenkwamen.”

REBECCA: “Honda Gent valt onder het paritair comité 112, met het sectorfonds Educam. We kwamen al aan gemiddeld 3 dagen vorming per jaar voor elke werknemer. De verhoging van het aantal opleidingsdagen – naar 4 dagen in 2023 en 5 dagen vanaf 2024 – is ook voor Honda – dat al een sterke opleidingstraditie heeft – een opdracht van formaat. Het sectorfonds vraagt dat we al tegen half februari 2023 ons opleidingsplan voorleggen, en wij zullen dit dus in januari in onze Ondernemingsraad bespreken.”

/ IDENTIKIT HONDA GENT

Honda Gent (HMEL) zorgt voor de distributie van wagens, motorfietsen, grasmaaiers, buitenboordmotoren en generatoren. Er werken 530 werknemers. In de vestiging in Aalst waar bumpers geschilderd en afgewerkt worden werken nog eens 130 mensen. Honda is een winstgevend bedrijf maar ten gevolge van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne krijgt het nog moeilijk grondstoffen en onderdelen aangeleverd. Gevolg is dat ze in december 2022 voor het eerst een beroep moesten doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid.

De wet van 3 oktober houdende diverse arbeidsbepalingen voorziet een individueel recht op opleiding van vier dagen in 2023 en vijf dagen per jaar vanaf 2024 in ondernemingen vanaf 20 werknemers.1 De wet voert ook een verplichting in voor bedrijven met minstens 20 werknemers om jaarlijks tegen 31 maart een opleidingsplan voor te leggen, na overleg in de ondernemingsraad of als die er niet is met de vakbondsafvaardiging. De ondernemingsraad (of vakbondsafvaardiging) moet hierover advies uitbrengen tegen 15 maart. De werkgever moet zijn voorstel van opleidingsplan 15 dagen voor de vergadering waarop het besproken wordt overmaken. Dit wil zeggen dat de werkgever zijn plan ten laatste eind februari moet bezorgen aan de werknemersafgevaardigden.

1. Lees ook het artikel ‘Kogel door de kerk. Naar 5 dagen recht op opleiding per individuele werknemer’ in Vakbeweging nr. 976 (van 14 december 2022).

Over de nieuwe verplichting voor bedrijven met minstens 20 werknemers om jaarlijks tegen 31 maart een opleidingsplan voor te leggen, werkten de studiedienst en dienst onderneming van het ACV een informatiefiche uit.

Opleiding in de onderneming: wat vind je ervan en wat wil je? Laat het ons weten in de enquête!

Lees meer over de bevoegdheden en werking van de ondernemingsraad.

Related articles