close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

BEELDHOEK /

"Werknemersinspraak leidt tot hogere lonen en welzijn"

TEKST Maarten Hermans | FOTO Guy Puttemans | 13 DECEMBER 2023 | LEESTIJD: 2 minuten

/BRUSSEL 22.11.23

Op het kabinet van minister van Werk Dermagne trok een onschuldige kinderhand de lijstnummers voor de vakbonden bij de sociale verkiezingen van mei volgend jaar. Het ACV kreeg lijstnummer 2 toebedeeld.

Het was meteen ook de officieuze start van de sociale verkiezingen in meer dan 7.000 ondernemingen, non-profitorganisaties, zorginstellingen en scholen. Meer dan 2 miljoen werknemers krijgen tussen 13 en 26 mei 2024 de kans om hun afgevaardigden te kiezen.

De effecten van inspraak en sociaal overleg in ondernemingen en dus van sociale verkiezingen zijn groot. Studies bevestigen dat sociaal overleg op ondernemingsniveau een opwaartse druk zet op zowel de verloning als de productiviteit, win-win dus voor werknemers en werkgever. Een vakbond op de werkplek zorgt er ook voor dat werknemers beter hun socialezekerheids- en werkgerelateerde rechten kunnen doen gelden, zoals het opnemen van ouderschapsverlof. Werknemers hebben ook een veel grotere kans om opleiding te krijgen van hun werkgever. Werknemers blijven langer in ondernemingen met een vakbond en voelen zich ook minder onzeker over hun job. Laat die onzekerheid nu net ook een grote impact hebben op stress en mentaal welzijn, waardoor er dus een belangrijk positief welzijnseffect uitgaat van een vakbond op de werkvloer. De invloed van werknemers-vertegenwoordiging op het werk heeft trouwens niet alleen gevolgen voor het welzijn van de werknemers op het werk, maar ook breed maatschappelijk. Werknemers waren bijvoorbeeld beter beschermd tijdens COVID-19 en het sterfterisico voor rusthuisbewoners lag aanzienlijk lager.

Belgische managers zijn overigens positief over het Belgisch inspraaksysteem: 80% is van oordeel dat lokale werknemersvertegenwoordigers te vertrouwen en constructief zijn.

Related articles