close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

RESULTATEN SOCIALE VERKIEZINGEN 2024 /

ACV haalt absolute meerderheid in sociale verkiezingen

TEKST Bram Van Vaerenbergh // 24 JUNI 2024 // LEESTIJD: 5 MINUTEN

Het ACV heeft opnieuw een absolute meerderheid behaald tijdens de afgelopen sociale verkiezingen
(13-26 mei 2024). In de Comités voor Preventie en Bescherming op het werk halen we 55% van de zetels, in de ondernemingsraden 53%. “De constructieve en oplossingsgerichte aanpak van de ACV-afgevaardigden wordt duidelijk gesmaakt door de werknemers. Dat geeft moed in tijden van enorme maatschappelijke polarisatie en individualisering”, zegt voorzitter Ann Vermorgen.

Het gaat nog om voorlopige resultaten die de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft bekend gemaakt. Lichte verschuivingen zijn nog mogelijk, maar ruim 95% van de resultaten is reeds binnen. De resultaten spreken alleszins voor zich: het ACV haalt zowel bij het Comité PB als de OR een absolute meerderheid in de zetels: 55% in de comités, 53% in de ondernemingsraden. Met andere woorden: we zijn groter dan de andere vakbonden samen. 

Hoewel we er in Vlaanderen licht op achteruit gaan, blijven we een sterk resultaat neerzetten: we komen er uit op ruim 60% van de zetels in het Comité PB en op 57% in de ondernemingsraad.

Ook in Brussel scoorden we goed: zowel voor het Comité PB als de OR halen we meer stemmen dan tijdens de sociale verkiezingen in 2020. Hoewel we zetels verliezen, blijft het een sterk resultaat in onze hoofdstad. In Wallonië zien we dat we iets minder stemmen halen voor het Comité PB – wat dus ook resulteert in iets minder zetels – maar we blijven wel veruit de sterkste vakbond in het zuiden van het land. Voor de ondernemingsraad halen we meer stemmen, maar zien we het aantal zetels licht dalen. Maar opnieuw: we blijven de vakbond met het meeste zetels aan de tafel van de ondernemingsraad.

En misschien wel de meest opvallende vaststelling: het ACV is de enige vakbond die erin slaagde om meer vrouwelijke verkozenen in zowel het Comité PB als de ondernemingsraad te krijgen. In het Comité PB gaat het om 43,26%, in de ondernemingsraad om 41,88%. Daarmee zijn we niet enkel de enige vakbond die in beide overlegorganen een stijging kent, maar tegelijkertijd ook de vakbond met procentueel het meeste verkozen vrouwen op de lijsten. “Dat verheugt me persoonlijk, dat de vervrouwelijking van onze afgevaardigdengroep zich verder doorzet”, zegt voorzitter Ann Vermorgen. “Het is belangrijk voor de representativiteit dat we blijven inzetten op die vervrouwelijking. Als op de werkvloer minstens de helft vrouw is, zou het normaal zijn als dat bij de vakbondsvertegenwoordigers ook zo zou zijn.”

De verkiezingen werden in 7.407 ondernemingen georganiseerd, waar er dus 7.407 Comités PB werden opgericht of hernieuwd, en tegelijkertijd ook 4.152 ondernemingsraden werden geïnstalleerd. Zo’n 776.000 kiezers brachten hun stem uit voor de ondernemingsraden, terwijl er 829.091 werknemers een stem uitbrachten voor de comités. Dat leidt tot een participatiegraad van 59,6% voor de ondernemingsraden en 60,45% voor de comités. Een sterk cijfer, aangezien de stemming voor de sociale overlegorganen niet verplicht is. In totaal werden er 20.989 kandidaten verkozen in de OR, en 26.770 kandidaten in het Comité PB. 

Nieuwe kandidaten

Voor deze sociale verkiezingen registreerde het ACV 57.655 kandidaten (OR en Comité PB). Van hen waren maar liefst 17.264 ACV-militanten voor het eerst kandidaat. Net als bij de voorbije sociale verkiezingen zien we dus een golf van vernieuwing door het ACV gaan. 

Leeftijdsverdeling

Als je naar de leeftijdsverdeling kijkt, zien we dat we bijna 1.900 kandidaten jonger dan 26 jaar op onze lijsten wisten te zetten: dat zijn er bijna 400 meer dan bij de vorige sociale verkiezingen. Vier op de tien kandidaten is jonger dan 45 jaar, en ook hier waren er maar liefst 14.554 nieuwelingen bij.

tabellen.jpg
tabellen2.jpg
tabellen3.jpg
tabellen4.jpg
tabellen5.jpg
tabellen6.jpg
tabellen7.jpg
tabellen8.jpg

Related articles