close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

HET PUNT /

Belgisch EU-voorzitterschap: sterk verder bouwen aan een sociaal Europa

FOTO: © EVV | 17 JANUARI 2024 | LEESTIJD: 2 MINUTEN

België nam in januari 2024 het voorzitterschap van de Europese Unie (EU) over. Het ACV grijpt die gelegenheid aan om zijn sterk engagement en betrokkenheid te uiten bij de kwesties die de toekomst van Europa vorm zullen geven.

Het Belgisch voorzitterschap is een cruciale kans om het Europese beleid te sturen in de richting van doelstellingen die de fundamentele waarden weerspiegelen die wij fel verdedigen: solidariteit, sociale rechtvaardigheid en respect voor werknemers.

Net als het Europees Vakverbond (EVV) wil het ACV dat Europa er tijdens het Belgische voorzitterschap sociaal op vooruitgaat, zodat in ieder geval de bakens worden uitgezet voor vooruitgang tijdens de komende Europese legislatuur.

Eerst en vooral zullen we een hoge prioriteit toekennen aan de bevordering van kwaliteitsvolle banen. De wereldwijde economische crisis heeft diepe littekens nagelaten, de ongelijkheid verergerd en de stabiliteit van banen op de proef gesteld. Het ACV zet zich in om samen met zijn Europese partners het beleid te ontwikkelen dat de creatie van duurzame banen en daarbij horende sterke sociale rechten stimuleert.

-//-

De wereldwijde economische crisis heeft diepe littekens nagelaten, de ongelijkheid verergerd en de stabiliteit van banen op de proef gesteld.

_

Ten tweede zullen we ons richten op een rechtvaardige transitie. Klimaatverandering is een onmiskenbare realiteit en vereist onmiddellijke actie. Het ACV pleit voor een transitie naar een groene economie die niemand aan de kant laat staan. Een rechtvaardige transitie is een transitie die van werknemersrechten een kernpunt maakt en het ACV zal erop toezien dat dit wordt nagekomen.

Tot slot zullen we opkomen voor meer democratie op het werk. In een snel veranderende wereld is het absoluut noodzakelijk dat werknemers een stem hebben. Samen met het Europees Vakverbond acht het ACV het van essentieel belang dat de sociale partners grondiger worden geraadpleegd bij de uitwerking van het Europese beleid, zodat bij de genomen besluiten rekening wordt gehouden met hoe het er in de praktijk aan toegaat.

Het Belgische EU-voorzitterschap biedt een uniek platform om deze prioriteiten in te vullen. Samen met alle Europese vakbondskrachten zullen we werken aan een Europa dat iedereen opneemt en beschermt en ieders welzijn verbetert.

/ Marie-Hélène Ska, algemeen secretaris van het ACV /

Related articles