close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

kijker

/Besparingen op tijdskrediet gaan helaas door

TEKST Piet Van den Bergh | Illustratie Alina Alina | LEESTIJD: 3 MINUTEN | 15 FEBRUARI 2023

Tijdens de begrotingsopmaak in oktober 2022 besliste de regering om te besparen op tijdskrediet en de thematische verloven. Deze besparingsmaatregelen zouden ingaan vanaf 1 januari 2023, maar dat liep vertraging op. De nieuwe regeling wordt toegepast vanaf 1 februari 2023. Helaas heeft de vertraging niet tot voortschrijdend inzicht geleid bij de regering.

ZWART OP WET /

Zo wordt het recht op tijdskrediet om te zorgen voor een kind ingeperkt, terwijl de combinatie van gezin en werk nu al heel erg onder druk staat. Opleiding volgen wordt voor deeltijdsen een stuk moeilijker gemaakt, levenslang leren is blijkbaar dan toch niet van zo groot belang. En wat te zeggen van de bizarre situatie dat een werknemer die 75% werkt, wel een uitkering kan krijgen om volledig te stoppen met werken, maar niet langer om halftijds te gaan werken.

Deeltijdse werknemers

Werknemers die deeltijds werken, zullen geen uitkering meer kunnen aanvragen voor een halftijds tijdskrediet met motief. In de nieuwe regeling geldt de voorwaarde dat een werknemer minstens 1 jaar voltijds gewerkt moet hebben om recht te krijgen op een uitkering. Een voltijds tijdskrediet zal – in tegenstelling tot wat eerder aangekondigd werd – wel mogelijk blijven, voor werknemers die 2 jaar minstens deeltijds bij hun werkgever werken. Dit leidt tot de bizarre situatie dat een werknemer die 75% werkt, wel een uitkering kan krijgen om volledig te stoppen met werken, maar niet langer om halftijds te gaan werken. Begrijpe wie kan.


-//-

Werknemers die deeltijds  werken, zullen geen uitkering meer kunnen aanvragen voor een halftijds tijdskrediet met motief.

_


Motief zorg voor een kind

Wie tijdskrediet met het motief zorg voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar neemt, moet rekening houden met drie inkortingen:
• Voor het voltijds tijdskrediet wordt de leeftijd verlaagd van 8 naar 5 jaar. Het voltijds tijdskrediet zal vanaf 2023 dus aangevraagd moeten worden vooraleer het kind effectief 5 jaar is.
• Je zal dit motief nog maar voor maximaal 48 in plaats van 51 maanden kunnen gebruiken. Deze knip geldt ook voor lopende tijdskredieten voor zover de werknemer op 1 februari 2023 minder dan 30 maanden tijdskrediet voor de zorg van een kind zal hebben opgenomen. Voor werknemer die op 1 februari al minstens 30 maanden hebben opgenomen, geldt de inkorting enkel voor toekomstige aanvragen.
• Vanaf 1 juni 2023 moet je als werknemer minstens 3 jaar in dienst zijn bij je werkgever om van dit motief gebruik te kunnen maken, in plaats van de 2 jaar dienst vandaag.

De tweede en derde maatregel gelden zowel voor het voltijds tijdskrediet als voor de deeltijdse opnamevormen.

Besparingen in de uitkeringen

Volgende verhoogde uitkeringen vallen weg:
• de verhoogde uitkeringen voor 50-plussers in de thematische verloven;
• de hogere uitkeringen voor 50-plussers en werknemers met 5 jaar anciënniteit binnen het tijdskrediet.

Voor nieuwe aanvragen gelden voortaan de gewone, lagere uitkeringen.

Meer artikels over

tijdskrediet sociale wetgeving