close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

DE STELLING /

De vakbond moet opkomen voor de LGBTI+-gemeenschap

TEKST Bram Van Vaerenbergh FOTO Andrii Zastrozhnov | 11 OKTOBER 2023 | LEESTIJD: 5 minuten

LGBTI+-personen ondervinden nog steeds enorm veel discriminatie op de werkvloer. In 2020 meldde 30% van de niethetero personen in Europa dat ze reeds discriminatie op de werkplaats hebben ervaren, een percentage dat onder trans personen zelfs stijgt naar 43%. Discriminatie op de werkplaats kan voorkomen in de vorm van pesten, intimidatie, ongepaste grappen en indringende vragen.

marte.png

“Stereotypen dragen bij aan onze perceptie van de wereld, inclusief op de werkvloer”

Marte Billen, Stafmedewerker ACV Bewegingsploeg ‘Gender en gelijke kansen’

Het ACV zet zich – via de Bewegingsploeg – in voor de rechten van LGBTI+-personen op de werkvloer. “Wij dragen de verantwoordelijkheid om barrières te identifi ceren en bedrijven te helpen bij het opstellen van inclusief LGBTI+-beleid en werknemers te ondersteunen”, zegt Marte Billen, stafmedewerker bij de ACV Bewegingsploeg rond gender en gelijke kansen.

Het is van groot belang om als vakbond in te zetten op LGBTI+- kwesties. Leden van die gemeenschap worden geconfronteerd met specifi eke obtakels bij het zoeken naar werk, het navigeren binnen de werkomgeving en het streven naar loopbaanontwikkeling, gedreven door verschillende factoren”, zegt Billen.

“We zien verschillende gevallen van dergelijke discriminatie op de werkvloer, ook in verschillende vormen. Het gaat dan over pesten, intimidatie, ongepaste grappen en indringende vragen. Net zoals het gaat om kwesties met betrekking tot toegang tot werk, een gebrek aan beleid dat tegemoetkomt aan de specifi eke behoeften van trans personen, zoals kleedkamers, toiletten en uniformen. Daarnaast zijn er ook beperkte mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling.”

“Als gevolg daarvan, leiden deze uitdagingen tot aanzienlijke stress. Sommige individuen voelen zich genoodzaakt om hun privéleven af te schermen voor collega’s of om hun thuissituaties niet bekend te maken. Ze voelen zich vaak ongemakkelijk op het werk door het gebrek aan begrip of onzekerheid van collega’s over hoe ze met je moeten omgaan. Dit heeft een aanzienlijke impact op het mentale welzijn, en van stress op het werk wordt niemand gelukkig. Stereotypen blijven prominent aanwezig in de samenleving en dragen bij aan onze perceptie van de wereld, inclusief onze werkvloeren.”

plus
samantha.png

“De steun die ik kreeg op de werkvloer was onmisbaar”

Samantha Desplenter, ACV-militante

Samantha Desplenter (46) is al jaren actief als ACV-militante. Ze werkte als brigadierbuizenfi tter bij Farys in Brugge, een mannenbastion, zoals ze zelf omschrijft. “Dat heeft ertoe geleid dat ik lang de stap niet durfde zetten om als vrouw naar buiten te komen”, zegt ze. Ondertussen werkt ze bij de NMBS.

Op mijn afdeling werken geen andere vrouwen, het is een echt mannenbastion. Dat heeft ertoe geleid dat ik lang de stap niet durfde te zetten om als vrouw naar buiten te komen. Ik wist al 29 jaar dat ik een vrouw ben, hoewel ik als man ben geboren. Je vreest niet alleen maar voor de reacties, veel trans personen hebben ook angst om hun baan, gezin en kinderen te verliezen.”

“Ik had eerst een gesprek met de mensen van de personeelsdienst. Die waren heel begripvol en hebben mij begeleid in het schrijven van een brief aan de collega’s.

De vrijdag voordat ik voor het eerst als vrouw op het werk zou verschijnen, werd deze brief overhandigd aan de collega’s. Helaas was niet iedereen aanwezig, waardoor er toch wat collega’s geschrokken waren toen ik voor het eerst als vrouw kwam werken. Maar na een korte gewenningsperiode en dankzij de hulp vanuit de personeelsdienst is dat snel gaan liggen. Ook van klanten krijg ik heel veel positieve commentaren. De steun die ik kreeg op de werkvloer was onmisbaar. Ik hoop dat ook andere leden van de LGBTI+ gemeenschap dezelfde steun mogen vinden op de werkvloer. Maar ook de vakbond is belangrijk om de toepassing van gelijke rechten te verdedigen, en discriminatie van LGBTI+- personen te vermijden. En indien de rechten niet worden gerespecteerd door de werkgever, kan de vakbond de nodige stappen ondernemen.”

Meer artikels over

de stelling gender

Related articles