close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

ACTUEEL /

Dringend versnelling nodig in renovaties gebouwen

TEKST Thomas Vael | FOTO Mikadun | LEESTIJD: 2 MINUTEN | VAKBEWEGING 21 JUNI 2023

De Vlaamse regering moet 700.000 grondige energetische woonrenovaties realiseren om de Europees afgesproken klimaatdoelstelling voor 2030 te halen. Daarvoor is meer nodig dan ze nu doet. Het Vlaams ACV wil dat er dringend een Vlaamse Renovatiemaatschappij wordt opgericht.

Gezinnen die momenteel een huis kopen met een slecht EPC-label E of F hebben sinds dit jaar een renovatieplicht tot label D binnen de 5 jaar na aankoop. Vanaf 2028 moet elke woning binnen vijf jaar na de aankoop het label C hebben, vanaf 2035 is dat label B en vanaf 2040 label A. Veel gezinnen zijn hiertoe niet in staat, zeker omdat ook de aankoopprijzen van woningen zeer hoog zijn en blijven. De materiaalprijzen blijven ook maar stijgen, de leveringstermijnen worden langer en er is een groot tekort aan arbeidskrachten in de bouwsector. Bovendien zijn vele gezinnen amper bekomen van de opeenvolgende crisissen, en weten vaak helemaal niet hoe ze praktisch aan een energetische renovatie moeten beginnen, gesteld dat ze de middelen zouden hebben.

Vlaamse Renovatiemaatschappij

Op het Vlaams ACV-congres van september vorig jaar lanceerden we de idee om een Vlaamse Renovatiemaatschappij op te richten die meer en sneller energetische renovaties initieert en coördineert. Idee erachter is dat collectieve financierings- en uitvoeringsmodellen het mogelijk zullen maken om de kosten en de risico’s te delen, schaalvoordelen te realiseren, een grotere energie-efficiëntie te bekomen, de ecologische en economische winst te vermaatschappelijken, en tegelijkertijd de aantrekkelijkheid van renovatieprojecten voor de bouwsector te verhogen. Het energetisch (ver)bouwen van overheidsgebouwen moet in één beweging meegenomen worden in deze opschaling, evenals een doorgedreven aanpak van leegstaande gebouwen.

En wie gaat dat betalen?

Naar schatting 60% van de gezinnen kan op eigen kracht de noodzakelijke energetische renovaties bekostigen. Voor de andere gezinnen – en zeker voor de meest kwetsbare gezinnen – is extra steun nodig. Bestaande collectieve initiatieven vanuit lokale besturen moeten sterker ondersteund en uitgebreid worden. Er moeten ook nieuwe prefinancieringsmogelijkheden aangeboden worden om de brede middenklasse, en dan vooral de ‘noodkopers’ en mensen die reeds lang in een energieverslindende woning wonen, een extra duwtje tot deelname aan renovatieprojecten te geven. Van deze regering moeten we niet al te veel ambitie meer verwachten, dus er ligt veel werk op de plank voor de volgende.

Related articles