close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

U VRAAGT, WIJ DRAAIEN /

Een betere regeling openbaar vervoer voor de werknemers?

TEKST: Piet Van den Bergh, juridisch adviseur ACV | Leestijd: 2 minuten

piet.png

Piet Van den Bergh, juridisch adviseur ACV

In de Nationale Arbeidsraad bereikten we een compromis met de werkgeversorganisaties over een hogere minimumregeling voor de terugbetaling van het openbaar vervoer. De werkgever moet vanaf nu minimum voorzien in een terugbetaling van 71,8% van de prijs van het abonnement en dit voor alle vormen van openbaar vervoer (lees het artikel op blz. 15). Maar… het kan beter. Hoe kan je op ondernemingsvlak afspraken maken voor een betere en eenvoudigere regeling?

Met de 80/20-regeling hebben werknemers recht op gratis woon-werkverkeer met een NMBS-abonnement of NMBS/MIVB-abonnement. Hiervoor sluit de werkgever een derdebetalersovereenkomst met de NMBS, wat online via de NMBS-website kan. Op basis van een dergelijke overeenkomst neemt de werkgever 80% van de prijs van het abonnement voor zijn rekening en neemt de overheid de resterende 20% voor haar rekening.

De werknemer kan vervolgens zonder iets te moeten voorschieten zelf een abonnement nemen. Een echte incentive dus om collega’s te overhalen met het openbaar vervoer te komen! De werkgever betaalt gewoon (80% van) de factuur aan de NMBS. De werkgever moet geen terugbetaling meer doen aan de werknemers. Bovendien is de extra kost voor de werkgever, vergeleken met de minimumbijdrage van 71,8%, zeer beperkt. Een werkgever die er parkeerplaatsen mee uitspaart vermindert zijn kosten. Dit blijkt ook uit de cijfers: meer dan 60% van de treinpendelaars maakt hier intussen gretig gebruik van. Breng het dus ter sprake in je onderneming als deze regeling bij jullie nog niet bestaat. Ook het moment waarop de onderneming aanstuurt op het gebruik van Flex-abonnementen in plaats van voltijdse treinkaarten kan een goede aanleiding zijn om die dan meteen via een 80/20-regeling te voorzien.

Related articles