close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

HET PUNT /

Een vroege Pasen?

TEKST Marc Leemans, voorzitter ACV | LEESTIJD: 2 MINUTEN | 15 MAART 2023

Binnenkort, op 9 april, vieren we Pasen. Het feest van de verrijzenis. Dat is de sociale partners, verenigd in de Groep van 10, blijkbaar ook niet ontgaan. Die Groep van 10, het symbool van het sociaal overleg in België, is al tot in de treure dood verklaard. De laatste keer nog deze winter toen het loonoverleg spaak liep op de loonnormwet die alle onderhandelingsmarge voor betere lonen met chirurgische precisie wegsnijdt.

Toch koos het ACV er voor om niet bij de pakken te gaan neerzitten. Simpelweg wat aan de kant staan roepen, dat is niet onze stijl. Dat is te steriel. En dus gaf het nationaal bestuur van het ACV aan algemeen secretaris Marie-Hélène Ska en aan ondergetekende de opdracht om toch te gaan onderhandelen met de werkgevers over andere belangrijke thema’s. Want de interprofessionele cao’s rond landingsbanen en SWT lopen af in juni. Kleine aanvullende pensioenen worden vaak nog helemaal opgepeuzeld door de bijdrage voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering. De minimumlonen moeten verhoogd worden. Dat zijn dossiers waarin onze leden oplossingen verwachten van hun vakbond. 


-//-

“In echt vakbondswerk, dicht bij de mensen, voor onze mensen, daar is het ACV het beste in.”

_


En zo geschiede, op 15 maart kwamen we met de werkgevers, na een moeilijke calvarietocht, tot een ontwerp van sociaal akkoord rond deze thema’s. De verrijzenis, een vroege Pasen. Voor de landingsbanen konden we bijkomend voor de doelgroepwerknemers in maatwerkbedrijven een soepelere regeling afspreken, want deze mensen halen zelden de loopbaanvereiste. Natuurlijk, onderhandelen is niet alleen nemen. Dat is ook toegeven. Op vraag van de werkgevers wordt het systeem van relance-overuren verlengd. Dat is met minder enthousiasme van onze kant, flexibiliteit is al ver doorgeslagen. Tegelijkertijd horen we ook van de collega’s op de werkvloer dat deze vrijwillige relance-overuren te verkiezen zijn boven flexi-jobs waar steeds meer mensen hun toevlucht moeten in zoeken om noodgedwongen bij te verdienen.

Het is nu aan u om dit ontwerpakkoord te beoordelen. Op dinsdag 21 maart zal de algemene raad van het ACV zich uitspreken. Dat is een belangrijke eerste stap. Maar dan volgen er nog. De regering zal moeten meewerken om onderdelen van het ontwerpakkoord tijdig uit te voeren. Dat is niet vanzelfsprekend in het huidige wispelturige politiek klimaat. En daarna wil het ACV snel schakelen naar sectoronderhandelingen. Om werk te maken van oplossingen voor problemen waar mensen mee kampen. Door te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de energiepremie krijgen. We zijn misschien niet de luidste roepers. Maar in echt vakbondswerk, dicht bij onze mensen, voor onze mensen, daar is het ACV de beste in. En dat zullen we de komende maanden opnieuw bewijzen.

Related articles