close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

ZWART OP WET /

Elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid

TEKST Patrick Van Looveren | FOTO Jonas Leupe | LEESTIJD: 2 MINUTEN | 18 JANUARI 2023

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn kunnen vanaf nu ook digitaal stempelen met de elektronische controlekaart EC 3.2. Overtuig je werkgever die te gebruiken!

De elektronische controlekaart EC 3.2 is voorlopig nog een pilootproject. Geïnteresseerde werkgevers kunnen instappen, na overleg met hun personeel. In de opstart- of pilootfase kunnen de verschillende betrokken partijen (werkgever, werknemer, uitbetalingsinstelling, RVA) nagaan of deze toepassing voldoet op het vlak van gebruikersgemak, snelheid, online ondersteuning, etc.

De toegang tot de toepassing gebeurt via de portaalsite van de sociale zekerheid www.socialsecurity.be, waar je kan inloggen met je eID of via Itsme. Als je je als werknemer de eerste keer aanmeldt, dan krijg je een scherm te zien met een overeenkomst waarin je verklaart in de toekomst elektronisch te werken. Daarna kom je onmiddellijk op de kalender van de lopende maand, waar je de nodige aanduidingen kan aanbrengen zoals op de papieren kaart. Op het einde van de maand stuur je de controlekaart elektronisch door naar je uitbetalingsinstelling via de toepassing.

Wat met grensarbeiders?

Grensarbeiders beschikken niet over een eID of over itsme. Voor hen wordt gebruik gemaakt van de identificatieprocedure via een Lokaal Registratiekantoor van de FOD Beleid & Ondersteuning. RVA-ambtenaren identificeren de grensarbeiders eenmalig, en daarna krijgen ze via userid en paswoord toegang tot de toepassing.

Datum verplichte overstap nog te bepalen

In de toekomst zullen ondernemingen verplicht moeten overstappen van de papieren controlekaart naar de elektronische controlekaart. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer deze verplichting ingaat.

-//-

In de toekomst zullen ondernemingen verplicht moeten overstappen van de papieren controle-kaart naar de elektronische controlekaart.

_

Voordelen van elektronische controlekaart

Er zijn een aantal goede redenen om te kiezen voor de elektronische controlekaart:

• Een elektronische controlekaart kan niet verloren gaan of beschadigd raken zoals een papieren versie.
• Gezien je de gegevens elektronisch doorstuurt, zijn er geen beslommeringen meer om de papieren controlekaart tot bij je uitbetalingsinstelling te krijgen.
• De verwerking van de gegevens door de uitbetalingsinstelling gaat sneller, met daaruit volgend een mogelijk snellere betaling.
• De toepassing laat correcties toe bij vergissingen, met de mogelijkheid om een commentaar mee te sturen. Dit was bij de papieren kaarten niet mogelijk zonder akkoord van het werkloosheidsbureau van de RVA. Bij wijzigingen in het verleden verschijnt een waarschuwing dat dit door de RVA verder onderzocht kan worden.

Related articles