close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

ZWART OP WET /

EU-wet voor loonstransparantie moet loonkloof helpen dichten

TEKST Frank Cosaert | ILLUSTRATIE MJgraphics | LEESTIJD: 3 MINUTEN | VAKBEWEGING 21 JUNI 2023

Sinds 6 juni is de nieuwe Europese richtlijn over loontransparantie van toepassing. Die is gericht op gelijk loon voor gelijk werk voor mannen en vrouwen. De richtlijn voert een aantal nieuwe regels in, die de in België reeds bestaande wetten aanvullen. België heeft drie jaar om de richtlijn om te zetten in Belgische wetgeving.

Bedrijven met meer dan 250 werknemers zullen jaarlijks verslag moeten uitbrengen over de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Voor kleinere organisaties zijn de voorschriften in België op dit moment strenger dan de richtlijn: om de 2 jaar een rapportering versus om de 3 jaar in de richtlijn.

Informatierecht

De Europese richtlijn schrijft voor dat als er een loonverschil is van meer dan 5% dat niet kan worden gerechtvaardigd door genderneutrale criteria, actie moet worden ondernomen in de vorm van een gezamenlijke beloningsevaluatie die samen met de werknemersvertegenwoordigers wordt uitgevoerd. Sollicitanten moeten informatie krijgen over het beginsalaris en de bandbreedte ervan, ofwel in de vacature, ofwel op een wijze die transparante onderhandelingen over de beloning waarborgt. Werknemers moeten ook het recht hebben om informatie te krijgen over hun individuele beloningsniveau en het gemiddelde, uitgesplitst naar geslacht, voor de categorie werknemers die gelijke of gelijkwaardige arbeid verricht. Nieuw is ook dat de informatie voor de ondernemingen vanaf 100 werknemers openbaar moet worden gemaakt, bijvoorbeeld via de website of via opname in het verslag van de raad van bestuur.

Volledige compensatie bij loondiscriminatie

Werknemers die slachtoffer zijn van loondiscriminatie op grond van geslacht moeten volledig worden gecompenseerd, met in ieder geval de volledige uitbetaling van achterstallig loon en eventuele daarmee verband houdende bonussen of betalingen in natura. De bewijslast bij loondiscriminatie lag voorheen bij de werknemer. Dat is nu omgekeerd. De werkgever moet aantonen dat hij de EU-regels inzake gelijke beloning en loontransparantie niet heeft geschonden. De sociale partners wordt gevraagd om doeltreffende, evenredige en afschrikkende boetes in te voeren.


-//-

“Werknemers die slachtoffer zijn van loondiscriminatie moeten volledig worden gecompenseerd.”

_


Toezichtsorgaan

De lidstaten kunnen de overheid de opdracht geven de nodige gegevens te verzamelen en te koppelen, zodat beloningsverschillen kunnen worden berekend.
De lidstaten moeten een toezichtsorgaan de opdracht geven de informatie (fiscus, RSZ, …) te verzamelen en deze openbaar te maken.

De Europese richtlijn moet in nationale wetgeving worden omgezet tegen 7 juni 2026.

image-breed-13-30.png

Meer artikels over

gender europa loon

Related articles