close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

MIJN INDEX /

Françoise: "Een indexsprong zou onaanvaardbaar zijn"

TEKST David Morelli | Foto Guy Puttemans | LEESTIJD: 2 MINUTEN

/BOUGE 1.02.23

Françoise Simar (74) engageert zich volop bij CSC Seniors, de Franstalige gepensioneerdenwerking van het ACV. De inwoonster van Herve, in de provincie Luik, ging 10 jaar geleden met pensioen na een loopbaan in de gezondheidszorg. Voor haar mag het indexeringsprincipe onder geen beding worden losgelaten.

Françoise is 20 jaar geleden weduwe geworden. Ze krijgt een volgens haar ‘waardig’ pensioen. “Maar dat ik een goed gemiddeld pensioen heb, is dankzij het extra overlevingspensioen via mijn man. Zonder dit zou ik door mijn onvolledige loopbaan een heel klein pensioen hebben gehad van slechts 900 euro, niet genoeg om van te leven.” Voor haar is de handhaving van de indexering van lonen, wedden, sociale uitkeringen en pensioenen heel belangrijk. “De stijgende kosten van energie en basisproducten zoals brood hebben het dagelijks leven een stuk duurder gemaakt. Door de indexering kan je het koopkrachtverlies door de inflatie een stukje bijbenen, maar de indexering compenseert bij lange na niet de stijging van de kosten van het levensonderhoud.” De indexering heeft ook ongewenste gevolgen voor bepaalde uitkeringsgerechtigden, zegt Françoise. “Door de indexering was mijn inkomen net te hoog om nog langer het recht op een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds te genieten. Het kwam op een paar euro aan. Om dergelijke problemen te voorkomen moet de indexering worden gecombineerd met een verhoging van de belastingplafonds. Zonder een aan de index gekoppelde verhoging van de belastingplafonds kan de indexering ‘gevaarlijk’ blijken voor bepaalde uitkeringsgerechtigden, die door het verlies van hun bevoorrecht statuut uiteindelijk aan koopkracht kunnen inboeten.” Ondanks dit probleem blijft de handhaving van het indexeringsbeginsel voor haar een belangrijk punt. “De recente indexering was een opsteker voor mijn koopkracht, ook al kwam er maar een tiental euro bij. Dat is niet veel, maar de indexering mag niet worden afgeschaft omdat die – ook al zijn het kleine – extra bedragen voor sommige mensen het verschil maken tussen overleven of niet. In deze context zou een indexsprong, zoals we die in het verleden hebben gezien, onaanvaardbaar zijn. Als je er iets beter voorstaat, voel je een indexsprong misschien niet onmiddellijk, maar een indexsprong speelt door in de toekomst. Als je de balans na 2 of 3 jaar opmaakt, dan zal je je realiseren dat die indexsprong een substantieel koopkrachtverlies heeft veroorzaakt.”