close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

U VRAAGT, WIJ DRAAIEN /

Hoe wordt een verbrekingsvergoeding berekend?

15 NOVEMBER 2023 | LEESTIJD: 3 minuten

Voor het vaste loon van de werknemer is dit het loon waarop de werknemer recht heeft op het ogenblik van het ontslag, ook al is de werknemer op dat ogenblik bijvoorbeeld langdurig ziek. De wet voorziet dat ook het variabele loon waarop een werknemer recht heeft in de verbrekingsvergoeding moet worden opgenomen, berekend over de twaalf maanden voorafgaand aan de verbreking van de arbeidsovereenkomst. Wat indien de werknemer langdurig afwezig was voorafgaand aan de verbreking en in die periode geen variabel loon verdiende? Het Grondwettelijk Hof stelt in een arrest van 9 november 2023 dat voor de berekening van de verbrekingsvergoeding dan enkel rekening gehouden moet worden met de periode waarin de werknemer effectief gewerkt heeft. In de zaak voor het Grondwettelijk Hof was de werknemer vijf en halve maand op tijdelijke werkloosheid gesteld omwille van COVID-19. Het variabele loon moet dus berekend worden op de zes en halve maand waarin de werknemer wel prestaties had geleverd. De vijf en halve maand waarin de werknemer niet werkte en geen recht had op variabel loon moeten dus buiten beschouwing gelaten worden. Goed nieuws dus.

Onder variabel loon verstaan we alle componenten van het loon die van maand tot maand wijzigen: bijvoorbeeld commissieloon, vergoeding voor beschikbaarheidstijd en ARAB-vergoeding in de transport-, weekend- en nachttoeslagen, toeslagen voor overuren, premies voor zwaar of gevaarlijk werk, … Deze moeten in de verbrekingsvergoeding worden opgenomen berekend over de periode waarin de werknemer in de twaalf maanden voorafgaand aan de verbreking effectief gewerkt heeft.

Deze redenering van het Grondwettelijk Hof gaat op voor alle schorsingen die plaatsvinden buiten de wil van de werknemer. Bijvoorbeeld bij tijdelijke werkloosheid, overmacht en ziekte. Maar geldt niet wanneer verlof zonder wedde werd overeengekomen. Dan wordt het variabel loon toch over de twaalf maanden berekend, ook al waren er geen prestaties in elke
maand.

piet.png

Bij een verbreking van de arbeidsovereenkomst door de werkgever zonder dringende reden, heeft de werknemer recht op een verbrekingsvergoeding. Deze vergoeding bestaat uit de opzegtermijn vermenigvuldigd met het loon van de werknemer.

Piet Van den Bergh, juridisch adviseur ACV

Meer artikels over

ontslag

Related articles