close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

U VRAAGT, WIJ DRAAIEN /

Hoe zit het met de ontslagbescherming als je kandidaat bent bij de sociale verkiezingen

13 DECEMBER 2023 | LEESTIJD: 2 minuten

Om te vermijden dat werkgevers werknemers die zich kandidaat willen stellen om hun collega’s te vertegenwoordigen in het Comité PB of de ondernemingsraad intimideren, voorziet de wetgever als stok achter de deur een ontslagbescherming.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verkozenen, plaatsvervangers en niet-verkozen kandidaten. Als je als kandidaat wordt voorgedragen, geniet je ruim vier jaar bescherming tegen ontslag, ook als je niet wordt verkozen. De bescherming duurt tot de dag waarop de nieuw verkozen afgevaardigden bij de volgende sociale verkiezingen worden aangesteld. Wanneer een kandidaat twee keer na elkaar niet wordt verkozen, wordt de beschermingsduur ingekort van vier naar twee jaar.

De ontslagbescherming voor de komende sociale verkiezingen start al naargelang de verkiezingsdatum van 14 tot 27 januari 2024, op de 30ste dag die de aanplakking van het bericht dat de datum van de sociale verkiezingen aankondigt voorafgaat (dag X-30). Er is dus een ‘occulte’ periode van ontslagbescherming, nog voor de werkgever op de hoogte is wie als kandidaat wordt voorgedragen door de vakbonden.

Kan je als kandidaat dan helemaal niet ontslagen worden? Jawel, maar enkel om een dringende reden die de arbeidsgerechten aanvaarden of om economische of technische redenen die het bevoegde paritair comité vooraf erkent. Word je ontslagen om een andere reden, dan kan je je re-integratie aanvragen. Gaat de werkgever daar niet op in dan moet hij je een fikse ‘beschermingsvergoeding’ betalen, die oploopt naargelang de anciënniteit die je hebt in je onderneming.

Door de optrekking van de pensioenleeftijd, moest in de wet ook de leeftijd worden opgetrokken tot wanneer de ontslagbescherming loopt. Het parlement deed dat op 30 november 2023. De leeftijdsgrens die nu 65 jaar is, wordt opgetrokken tot 66 jaar op 1 februari 2025 en 67 jaar op 1 februari 2030.

alexis_vakbeweging.png

Alexis Fellahi, Juridisch adviseur ACV

Related articles