close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

ZWART OP WET /

Hogere minimumregeling terugbetaling openbaar vervoer

TEKST Piet Van den Bergh | Foto Kristof Vadino | Leestijd: 4 minuten

In de Nationale Arbeidsraad legden we met de cao van 8 april 2024 de terugbetaling door de werkgever van openbaar vervoer voor woon-werkverkeer vast op 71,8% van de prijs van het abonnement. Deze cao gaat in op 1 juni van dit jaar. Nieuw daarbij is dat de jaarlijkse prijsstijgingen van de NMBS tot 2029 gedeeltelijk door de werkgever ten laste genomen moeten worden.

Waar komt die 71,8% vandaan? Op vandaag staat het percentage van 71,8 al in de cao nr. 19/9 van de Nationale Arbeidsraad, zij het enkel voor de terugbetaling van bus, tram of metro. Vanaf 1 juni van dit jaar geldt dit percentage voor alle vormen van openbaar vervoer: trein, tram, bus, metro en ook de waterbus.

Simpel dus, al wordt het iets ingewikkelder voor de werkgevers die gebruik willen maken van het belastingkrediet dat eerstdaags door het parlement wordt afgeklopt om de hogere pendelkosten te compenseren: daarvoor moeten de ondernemingen minstens 7,5% beter doen dan de aangepaste cao nr. 19/9. We komen dan uit op 71,8 + 7,5 = 79,3%. Dan komen we wel heel dicht in de buurt van de 80% van de 80/20-derdebetalersregeling, waarvoor we verderop in deze Vakbeweging nogmaals een lans breken (in de rubriek ‘U vraagt, wij draaien’ op blz. 23).


-//-

De minimale terugbetaling door de werkgever van 71,8% van de prijs van het abonnement voor het openbaar vervoer geldt vanaf 1 juni voor alle vormen van openbaar vervoer.

_

Flex Abonnementen


Ook de terugbetaling van de Flex Abonnementen van de NMBS is voorzien in de cao. Deze zijn er voornamelijk voor telewerkers, beschikbaar en dus ook terugbetaald in vier formules: 80 of 120 reisdagen te gebruiken in 12 maanden, en 6 of 10 reisdagen te gebruiken op maandbasis. Vanaf 1 juni dus ook terugbetaald aan minimum 71,8%. In de cao staat nu ook expliciet dat van de werknemer verwacht wordt dat hij het vervoerbewijs kiest dat het meest aangepast is aan zijn werkregeling.

Automatische aanpassing

Ten slotte zullen de bedragen van de cao nr. 19/9 van de Nationale Arbeidsraad gedeeltelijk de prijsstijgingen van de NMBS volgen tot in 2029. Jaarlijks op 1 februari worden de bedragen automatisch aangepast, zij het met maximaal 2,5%.

Meer artikels over

mobiliteit

Related articles