close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

kijker

/Koopkrachtpremie enkel nog voor eten en eco

TEKST Chris Serroyen | Illustratie Irina Strelnikova | LEESTIJD: 3 MINUTEN | VAKBEWEGING 19 APRIL 2023

De Loonnormwet (én de regering die onmachtig was die bij te sturen) zadelde de werknemers in de privésector en een deel van het overheidspersoneel (overheidsbedrijven, stads- en streekvervoer…) op met een zero loonnorm voor 2023-2024. Met daarnaast enkel nog wat marge via consumptiecheques, dit keer koopkrachtpremie genoemd, de opvolger van de coronapremie van 2023. De details van het ontwerp bespraken we eerder al in Vakbeweging. Alleen was het wachten op het advies van de Raad van State en de reactie daarop van de regering.

ACTUEEL | KOOPKRACHTPREMIE /

Dat advies was zeer kritisch. Want deze keer zou je met die cheques ongeveer alles kunnen kopen, eender waar. De coronapremie van 2021 ging ook al zeer breed, maar toen werd de e-commerce nog uitgesloten. Voor de koopkrachtpremie werd zelfs die beperking geschrapt. Wat is dan nog het verschil met loon dat je vrij kunt besteden, vroeg de Raad van State zich af. En als die cheques voor een zeer breed gamma van producten en diensten kunnen dienen, dan moeten die erkende uitgiftebedrijven (Edenred, Sodexo, Monizze) voortaan ook de strenge Europese regels voor betalingsdiensten volgen. Waardoor de regering zich verplicht zag de producten- en dienstenkorf te beperken. Met de koopkrachtpremie kunnen enkel nog de producten en diensten worden gekocht die je ook kan betalen met maaltijd- en/of ecocheques. Of met andere woorden, wat je op de ecolijst vindt van de Nationale Arbeidsraad (Lijst-N-23.pdf (cnt-nar.be), aangevuld met maaltijden en verbruiksklare voeding.

Voor de rest werd het ontwerp nauwelijks aangepast:

• Voor de werknemer vrijstelling van belastingen en persoonlijke bijdragen. Voor de werkgever enkel 16,5% patronale bijdrage, maar wel aftrekbaarheid voor de vennootschapsbelasting.

• Invoering kan enkel bij cao, tenzij als er geen vakbondsafvaardiging is of voor werknemers waarvoor cao’s niet gebruikelijk zijn.

• Bij sector-cao enkel voor bedrijven met hoge winst in 2022: maximum 500 euro, verhoogd tot 750 euro als de winst uitzonderlijk hoog is. Waarbij de cao-onderhandelaars zelf in de cao moeten bepalen wat hoge winst of uitzonderlijk hoge winst is.

• Op bedrijfsvlak kan het sowieso tot 750 euro gaan, maar enkel als de resultaten tijdens de crisis (dan hoeft dus niet 2022 te zijn) goed waren. Waarbij de partijen zelf moeten overeengekomen wat goede resultaten zijn.

• De premie kan enkel dit jaar worden toegekend, vanaf 1 juni tot uiterlijk 31 december 2023.

• De besteding moet gebeuren uiterlijk 31 december 2024. Met wel de mogelijkheid voor eenmalige verlenging. De nieuwe reactiveringsprocedure voor cheques die niet tijdig worden opgebruikt zal ook gelden voor de koopkrachtpremie. Dat was aanvankelijk niet voorzien in het ontwerp.

Voor deze afwijking op de Loonnormwet moet er via het parlement nog wel een wettelijke basis komen. Ook voor de fiscale vrijstelling trouwens. Als die er is kan ook het koninklijk besluit ingaan, gepland voor
1 mei. Met voor de sectoren dan wel het probleem dat het nog even wachten is op de winstcijfers van de bedrijven voor 2022.

Meer artikels over

sociale uitkeringen koopkracht