close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

ZWART OP WET /

Let op met fietslease

TEKST Jan Maertens en Patrick Van Looveren | FOTO James Artur | 21 FEBRUARI 2024 | LEESTIJD: 4 minuten

In steeds meer ondernemingen biedt de werkgever zijn werknemers de mogelijkheid aan om voordelig een fiets te leasen. Daarvoor wordt dan maandelijks een bedrag afgehouden van het loon. Je lijkt een goede deal te doen als werknemer, maar is dat wel zo? En wat bij een bedrijfssluiting of wanneer je contract plotseling wordt beëindigd? Bij Innovia Films in Gent kunnen ze er over meespreken.

plus

Bij Innovia Film in Gent maken ze plasticfolie voor de voedings- en tabaksindustrie. Eind september vorig jaar zou het management op de ondernemingsraad een investeringsplan toelichten. In plaats daarvan kondigde de verantwoordelijke de intentie tot sluiting van de vestiging aan. Een donderslag bij heldere hemel. “Niemand had dit zien aankomen”, zegt Johan Quintelier. Hij is secretaris van ACV bouw, industrie en energie (ACVBIE) en volgt al jaren de ondernemingswerking op met de ACV-militanten. “Het was een stabiel bedrijf dat jaar na jaar mooie winstcijfers haalde.”

Gevolgen voor afgeleide rechten

“Nog maar een dik jaar geleden kwam de directie op de proppen met een fietsleaseplan. Werknemers kregen de mogelijkheid om gedurende 36 maanden een fiets te leasen (huren), die ze dan achteraf konden verwerven. Maandelijks werd een bedrag afgehouden van het brutoloon. Ongeveer één vierde van de werknemers is hier op ingestapt. Geen vuiltje aan de lucht dachten ze. “Maar,”, zegt Johan Quintelier “het is altijd een risico om een deel van je loon te gebruiken voor het leasen van een fiets. Je kan immers altijd ontslagen worden of ziek worden. En je moet goed beseffen dat een lager brutoloon gevolgen heeft: voor je vakantiegeld, het bedrag bij overuren, het bedrag van de sociale uitkering ingeval van ziekte, privé-ongeval en moederschapsrust, het bedrag van de vergoeding ingeval van arbeidsongeval, de opbouw van het wettelijk pensioen, indexaties en loonsverhogingen, de uitkering bij (economische) werkloosheid en andere afgeleide rechten die worden berekend op basis van het brutoloon. Enkel de eindejaarspremie, de cao 90-bonus en de werkgeversbijdrage voor het extralegaal pensioen (groepsverzekering) wijzigden niet volgens het raamakkoord van de fietsleasemaatschappij en de overeenkomst tussen werkgever en werknemer.”

Miserie bij ontslag

En hoe zit het als je wordt ontslagen tijdens de fietslease? Johan Quintelier: “Indien de arbeidsovereenkomst stopt, wordt de deelname van de medewerker aan het fietsleaseplan automatisch beëindigd. Als werknemer heb je dan twee opties. Ofwel koop je de bedrijfsfiets over van de leasemaatschappij tegen een vastgestelde overnameprijs. Ofwel bezorg je de bedrijfsfiets terug, maar dan moet je wel een verbrekingsvergoeding betalen. In een onderhandeling over een sociaal plan is het niet altijd vanzelfsprekend dat je voor zij die gekozen hebben om een fiets te leasen afspraken maakt om de negatieve gevolgen hiervan door de werkgever te laten betalen. Wanneer slechts 1 op 4 in deze situatie een nadeel ondervindt, dan is het zeer moeilijk om hiervoor voordelen te onderhandelen terwijl drie vierde hier geen boodschap aan heeft. Bezint eer ge begint… Lees heel goed de kleine lettertjes van de overeenkomst en denk goed na voor je instapt in een fietslease.”

Meer artikels over

mobiliteit ontslag

Related articles