close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

KLIMAAT /

Maak je eigen affiche voor het klimaat!

TEKST Fien Vandamme | 11 OKTOBER 2023 | LEESTIJD: 3 minuten

We zijn er vroeg bij, maar met reden: op 3 december zullen de straten van Brussel opnieuw volstromen met mensen die meer aandacht voor de klimaatcrisis eisen. We praten met Zanna Vanrenterghem, vicevoorzitster van de Klimaatcoalitie. “Hoe meer mensen op straat komen, hoe groter de impact!”

affiche.png

Het verband tussen klimaat en onze vakbond mag duidelijk zijn: we staan voor enorme uitdagingen om de klimaatcrisis te bezweren, en om dit te doen zullen grote veranderingen nodig zijn: van onze industrie, van onze werknemers, van onze burgers. Maar daarbij moeten wij er vooral over waken dat de factuur van deze transitie niet op de schouders van de zwaksten terechtkomt. Kortom, dat de transitie een rechtvaardige transitie wordt. Klimaatvraagstukken en vakbondseisen zijn verre van onverenigbaar; dit is een kwestie van klimaatrechtvaardigheid!

Kunnen jullie kort uitleggen wat de Klimaatcoalitie is? 

“De Klimaatcoalitie is een vzw die organisaties over heel België verbindt rond het thema van klimaatrechtvaardigheid. Ondertussen zijn we al met een honderdtal lidorganisaties, die allemaal hun eigen focus en doelen bezitten. Toch zijn ze allemaal op hun manier bekommerd omwille va het klimaatparcours dat de politiek nu bewandelt. Zo vind je onder onze leden onder andere mutualiteiten, jongerenbewegingen, noord-zuidorganisaties, natuurbewegingen,… en de vakbonden!”

Waarom is het belangrijk om dit jaar opnieuw op straat te komen? 

“Met de verkiezingen voor de deur is het meer dan ooit belangrijk om een grote indruk na te laten. Na opnieuw een zomer met extreem weer en nog meer persoonlijke drama’s moeten we massaal blijven benadrukken dat klimaatbeleid centraal staat. Ons hoofddoel bestaat erin om druk uit te oefenen op beleidsmakers richting een ambitieuzer klimaatbeleid en krachtige maatregelen. De Klimaatmars valt dan ook jaarlijks en – niet toevallig – samen met de internationale klimaatonderhandelingen. Zo willen we politici eraan herinneren dat deze eisen breed worden gedragen. Hoe meer mensen op straat komen, hoe groter de impact! Dit jaar is de inzet nog groter.”

Welk thema zetten jullie dit jaar in de verf? 

“We creëerden een personaliseerbare affi che, met één gezamenlijke boodschap: elke tiende van een graad telt. Elke organisatie, maar ook iedereen afzonderlijk, kan deze aanpassen met een slogan die past in hun eigen doelstellingen. Voor de vakbond wordt dit bijvoorbeeld “Elke 0,1°C minder = meer & betere jobs”. Al kan dit voor iedereen persoonlijk, per bedrijf en per sector verschillen. Zo creëren we hopelijk honderden affi ches met een persoonlijke slogan, omdat elke reden telt!

Noteer zeker 3 december in jullie agenda. Deze Klimaatmars is een goede gelegenheid voor ons, als vakbond, om de straten van Brussel ‘groen’ te laten kleuren en het grote publiek te laten zien dat wij betrokken zijn bij deze strijd.

Meer info omtrent mobilisatie vanuit onze vakbond volgt zeker nog. Wil je in tussentijd je eigen affiche maken? Surf dan naar: https://klimaatmars.be/maak-jeeigen-affiche/, en klik op ‘affiche 3’ om een affiche in de ACV-kleuren te maken.

Related articles