close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

MIJN INDEX /

Magali: "Mensen beseffen te weinig dat de automatische indexering er is dankzij de vakbonden"

TEKST Patrick Van Looveren | FOTO James Arthur | LEESTIJD: 2 MINUTEN

/GENT 3.02.23

Magali Verhaegen (52) is sectorverantwoordelijke vrije beroepen bij ACV Puls. Voor de 38.000 werknemers die aan de slag zijn bij advocaten, gerechtsdeurwaarders, accountants en belastingconsulenten, boekhouders, bedrijfsrevisoren, architecten, landmeters en dierenartsen is sectoraal geen koppeling voorzien met de gezondheidsindex voor alle lonen boven het minimumloon. En daar is onvrede over. We hadden hier graag een werknemer uit de sector van de vrije beroepen aan het woord gelaten en in beeld gebracht. Maar de mensen die we contacteerden kwamen liever niet met hun naam en foto in een magazine.

“Ik kreeg de voorbije weken heel wat verongelijkte werknemers aan de lijn.”, zegt Magali. ‘Hoe kan het in godsnaam dat mijn loon op 1 januari 2023 maar met 1,664% toeneemt, als het leven 10,47% duurder is geworden?’ Die 1,664% op 1 januari 2023 is de maximale indexering die de werkgevers in het vorige sectorakkoord wilden toestaan. Ver dus onder het inflatiecijfer. Sommige werkgevers uit de sector passen een betere index toe voor hun medewerkers. Maar uit een enquête van ACV Puls bij leden blijkt dat een ruime meerderheid dat niet doet. Als werknemer ben je in PC 336 dus afhankelijk van de goodwill van je werkgever. Als je werkgever niet verder wil gaan dan de sectoraal voorziene 1,664%, dan schiet je er met een bruto maandloon van 3.000 euro momenteel op jaarbasis 3.677 euro bij in (of anders uitgedrukt dan werk je op één jaar meer dan één maand gratis).

De werkgevers van het paritair comité van de vrije beroepen zijn voornamelijk kleine ondernemingen met maar enkele werknemers in dienst. Als vakbond zijn we dan ook maar in een paar bedrijven in de sector aanwezig. Het opbouwen van syndicale druk bij loononderhandelingen is dan ook niet eenvoudig. Dat verklaart waarom een aantal in andere sectoren courante loon- en arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarspremie of de automatische indexering van de lonen in deze sector nog niet bestaan. Vakbondswerk is hier nog pionierswerk. We doen er alles aan om leden te ondersteunen die bij hun werkgever aandringen op betere loon- en arbeidsvoorwaarden. En voeren actie om die sectoraal af te dwingen. Werknemers uit sectoren die wel een eindejaarspremie en een automatische indexering van hun loon hebben beseffen te weinig dat dit is dankzij de syndicale slagkracht.”