close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

ACTUEEL /

Nieuw sinds dit jaar: hogere fietsvergoeding, geen vakantiedagen meer kwijt bij ziekte,…

TEKST Bram Van Vaerenbergh | Foto Michele Ursi | 17 JANUARI 2024 | LEESTIJD: 3 MINUTEN

Het nieuwe jaar brengt telkens een pak veranderingen met zich mee, en dat is in 2024 niet anders. Zo werd de maximale fietsvergoeding verhoogd, en verlies je niet langer je ziektedagen wanneer je ziek bent. Daarnaast stegen de uitkeringen voor gepensioneerden en zieken, zoals reeds aangekondigd in Vakbeweging 989.

/Maximale fietsvergoeding van 0,27 euro naar 0,35 euro per kilometer

Om de fiets voor woon-werkverkeer nog meer aan te moedigen, wijzigden er vanaf 1 januari een aantal zaken rond de fietsvergoeding. Zo wordt het nieuwe maximumbedrag per afgelegde kilometer naar 0,35 euro verhoogd, in plaats van de 0,27 euro per kilometer die in 2023 van toepassing was. Dit bekent niet dat jouw fietsvergoeding meteen verhoogt, de bestaande regels op sectoraal of ondernemingsvlak voor het woon-werkverkeer met de fiets blijven van toepassing. Nieuw sinds dit jaar is dat er ook een plafond komt voor de fietsvergoeding. Dat plafond bedraagt 2.500 euro. Ontvang je meer in 2024? Dan zal er een sociale en fiscale bijdrage moeten betaald worden.

/Wettelijke vakantiedagen recupereren tijdens ziekte

Ook nieuw sinds dit jaar: wanneer je ziek bent tijdens je verlof, kan je je wettelijke vakantiedagen recupereren. Concreet betekent dit dat wanneer je ziek wordt tijdens je verlof, je je ziek kan melden en je de vakantiedagen die reeds gepland stonden kan recupereren om ze op een later moment op te nemen. Als je je vakantie niet op tijd kan opnemen door arbeidsongeschiktheid, een (arbeids)ongeval, beroepsziekte, moederschapsrust, vaderschapsverlof, geboorteverlof of adoptieverlof, dan kan je vanaf dit jaar de niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen tot 2 jaar na het vakantiejaar overdragen.

/Verhoging sociale uitkeringen

Op 1 januari gingen de uitkeringen voor gepensioneerden en zieken omhoog. De verhogingen komen er mede dankzij de aanhoudende druk van het ACV om welvaartsverhogingen bovenop de index te voorzien. Deze uitkeringen stegen op 1 november al vanwege de automatische indexering met 2% en gingen dus nu nog eens omhoog.

Related articles