close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

ZWART OP WET IIII /

Nieuwe tewerkstellingsmaatregel in Vlaanderen: individueel maatwerk

TEKST Maarten Gerard | FOTO BearFotos | LEESTIJD: 3 MINUTEN | VAKBEWEGING 13 SEPTEMBER 2023

Sinds 1 juli is een nieuwe maatregel van kracht in Vlaanderen om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, het individueel maatwerk. Deze maatregel bundelt vroegere bestaande maatregelen, de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) en lokale diensteneconomie (LDE) en breidt deze verder uit.

Tot voor kort konden werkgevers in de private sector enkel een VOP aanvragen, een loonpremie voor mensen met een fysieke beperking. Het individueel maatwerk verbreedt de doelgroep naar mensen met allerlei arbeidsbeperkingen, fysiek, psychisch of sociaal. Op basis van de inschatting van de VDAB over de ondersteuningsnood van de werknemer krijgt de werkgever een loonpremie en eventueel ook een begeleidingspremie. Dat laatste was in de VOP helemaal niet voorzien.

Wat betekent dat op de werkvloer?

De verbreding van de maatregel heeft expliciet als doel meer doelgroep-werknemers in de reguliere economie aan de slag te helpen. Het is dus denkbaar dat er op meer werkvloeren individueel maatwerkers zullen verschijnen.

Belangrijk om op te volgen op de werkvloer en in het sociaal overleg is dat de loonpremie die de werkgever krijgt, effectief wordt ingezet om het werkritme van de doelgroepwerknemer te verminderen (bv. minder uren, andere taken, meer pauze) en dat er ook effectief begeleiding wordt voorzien zoals ook vastgelegd in het ondersteuningsplan.

De begeleiding van de individueel maatwerker kan intern gebeuren, mits de werkgever iemand met de nodige kwalificaties heeft, of extern. Als de begeleider extern is, of niet de directe leidinggevende, wordt een collega-coach aangesteld.

Naar collega’s is het belangrijk om te duiden dat eventuele aanpassingen voor de doelgroepmedewerker onderdeel zijn van een ondersteuningsplan.

Related articles