close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

SOCIALE VERKIEZINGEN /

Procedure X+35: indienen kandidatenlijsten

TEKST Manon Van Thorre | FOTO Rob Stevens | 21 FEBRUARI 2024 | LEESTIJD: 6 minuten

X+35 is een zeer belangrijk moment in de procedure sociale verkiezingen: de vakbonden dienen op dat moment hun kandidatenlijsten in. Op dat ogenblik weten we wie zich de komende vier jaar wil engageren om de arbeidsomstandigheden beter te maken voor zijn of haar collega’s.

/Wie kan kandidaat zijn?

De personen die kandidaat willen zijn moeten aan een aantal voorwaarden voldoen op de dag van de verkiezingen (dag Y):

• werknemer zijn in de technische bedrijfseenheid (TBE) waar men kandidaat wil zijn en voldoende anciënniteit hebben:

- ofwel 6 maanden ononderbroken;
- ofwel in 2023 ten minste 9 maanden tewerkgesteld zijn tijdens meerdere periodes;

• tenminste 18 jaar en maximum 65 jaar oud zijn. De kandidaten voor het jongerenkiescollege moeten minstens 16 jaar zijn en mogen op de dag van de
verkiezingen geen 25 jaar zijn;

• niet behoren tot het leidinggevend
personeel;

• geen preventieadviseur zijn;

• geen vertrouwenspersoon zijn;

• behoren tot de categorie waarvoor men kandidaat is (arbeider, bediende,
kaderlid, jongere).

Het zijn de vakbonden die de kandidatenlijsten indienen.

/Waar op letten na het indienen van de kandidatenlijsten?

-//-

Enkel de kandidaten die op de kandidatenlijst staan, zijn beschermd tegen ontslag.

_


X+40: AANPLAKKING VAN DE KANDIDATENLIJST

Ten laatste 5 dagen na het indienen van de kandidatenlijsten worden de lijsten per categorie (arbeider, bediende, kader, jongere) aangeplakt of elektronisch verspreid in de onderneming. De geafficheerde lijsten moeten vermelden: de namen van de kandidaten voor elke werknemerscategorie en de zin “Om de afvaardiging die zal worden verkozen een werkelijk vertegenwoordigend karakter te geven, hebben alle werknemers de plicht aan de stemming deel te nemen.”

Een vertegenwoordiger van elke vakbond die een lijst heeft ingediend mag de aanplakking bijwonen. Het is belangrijk te controleren of de werkgever effectief de volledige kandidatenlijst aanplakt. Enkel de kandidaten die op de kandidatenlijst staan, zijn beschermd tegen ontslag.

De kandidatenlijsten moeten worden aangeplakt op nummer: 1 voor ACLVB, 2 voor ACV, 3 voor ABVV en 4 voor NCK.

X+47: KLACHTEN EN INTREKKING VAN KANDIDATUREN

Tot X+47 kunnen kandidaten en vakbonden bij de werkgever klacht indienen over de voordracht van kandidaten. Werknemers die hun kandidatuur willen intrekken moeten dit ook uiterlijk op X+47 doen. Ze melden dit aan hun werkgever en aan de vakbond waardoor ze werden voorgedragen. Na deze dag is een intrekking van de kandidatuur niet meer mogelijk. Deze periode is bewust kort gehouden zodat de werkgever de werknemer die zich kandidaat stelt niet langdurig onder druk kan zetten.

X+48 – X+54: OVERMAKING VAN DE KLACHTEN DOOR DE WERKGEVER

De werkgever maakt de klachten die hij ontving over aan de vakbonden. De vakbonden hebben tot X+54 de tijd om de kandidatenlijst te wijzigen. Ze zijn echter niet verplicht dit te doen.

X+56: AANPLAKKING VAN DEKANDIDATENLIJST

Op X+56 afficheert de werkgever opnieuw de kandidatenlijst, ook wanneer er geen wijziging werd aangebracht.

X+61: BEROEP AANTEKENEN BIJ DE ARBEIDSRECHTBANK

Tot X+61 kunnen de betrokken werknemers, de betrokken vakbonden en de werkgever bij de arbeidsrechtbank beroep aantekenen tegen de voordracht van kandidaten. Dit bijvoorbeeld omdat niet voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden om kandidaat te zijn. De arbeidsrechtbank moet zich binnen de 14 dagen, dus op X+75, uitspreken over dit beroep. Tegen de uitspraak van de arbeidsrechtbank is geen hoger beroep of verzet mogelijk.

Opgelet! Indien er op X+48 geen enkele klacht werd ingediend bij de werkgever, heeft de werkgever slechts tot X+52 de tijd om beroep aan te tekenen bij de arbeidsrechtbank.

X+76: VERVANGING VAN KANDIDATEN OP DE KANDIDATENLIJSTEN

Tot 14 dagen vóór de verkiezingen kunnen de vakbonden een kandidaat die voorkomt op de kandidatenlijst die werd aangeplakt op X+56 vervangen wanneer:

• een kandidaat overlijdt;
• een kandidaat zelf ontslag neemt;
• een kandidaat geen lid blijft van de vakbond die hem heeft voorgedragen;
• de kandidaat zijn kandidatuur intrekt (ten laatste op X+47);
• een kandidaat van categorie wijzigt (bijv. een arbeider die bediende wordt).

X+77: KANDIDATENLIJST DEFINITIEF

De kandidatenlijst is nu definitief. We wensen alle kandidaten veel succes toe!

Ondersteuning nodig? Contacteer dan je secretaris. Extra informatie over de procedure sociale verkiezingen vind je in de speciale editie van Vakbeweging over de wetgeving sociale verkiezingen
(nr. 985) - pdf te downloaden via www.vakbeweging.be - en in de uitgebreide ‘Handleiding wetgeving sociale verkiezingen 2024’ - pdf te downloaden via www.hetacv.be/sociale-verkiezingen.

Related articles