close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

HET PUNT /

Proficiat!

TEKST: ANN VERMORGEN, ACV-voorzitter // 24 juni 2024 // leestijd: 2 minuten

De sociale verkiezingen zijn voorbij. En het moet gezegd: de uitslag is heel duidelijk. Het ACV haalt zowel in de ondernemingsraden als in de Comités voor Preventie en Bescherming op het werk de absolute meerderheid van de zetels! Dat betekent dat het ACV groter is dan de andere vakbonden samen. Laat dat even tot u doordringen. Het is een resultaat waar we met zijn allen terecht zeer fier op mogen zijn! Ik wil alle ACV-kandidaten in de eerste plaats proficiat wensen voor dit schitterende resultaat. En iedereen bedanken voor zijn of haar engagement. Want het vraagt moed en overtuiging. Maar daar staat ook erkenning tegenover. Ik kan het u verzekeren, wie het opneemt voor zijn collega’s, die krijgt daar veel waardering voor terug.

Ik wil onze nieuw verkozen werknemers-afgevaardigden ook geruststellen: het is helemaal oké als je nog met vragen zit, als je nog niet met alles mee bent. Net zoals heel veel dingen in het leven is de rol van werknemers-afgevaardigde een groeiproces. Waarbij het ACV je voluit ondersteunt! Er is in de eerste plaats de vakbondssecretaris van jouw beroepscentrale. Hij is je belangrijkste coach, staat je bij met raad en daad. Zowel bij heel concrete individuele vragen die uw collega’s hebben als bij de werking van het overleg in het comité of de ondernemingsraad. Aarzel niet om een beroep te doen op hun expertise, onze vakbondssecretarissen zijn er voor u.

-//-

“Wie het opneemt Voor zijn collega’s, Krijgt daar veel waardering voor terug.”
ANN VERMORGEN
_

Waarschijnlijk hebben velen onder u ondertussen ook al kennisgemaakt met de vorming voor werknemersafgevaardigden die het ACV organiseert. Onze vormingsdiensten doen er alles aan om nieuw verkozen ACV-afgevaardigden in ijltempo in te wijden in de basis van het vakbondswerk. Maar het stopt niet bij die basics. De komende jaren staan onze vormers klaar om u alles bij te brengen wat u nodig hebt om uw vakbondsengagement verder vorm te geven. Die vorming gaat over de bevoegdheden en opdrachten van het comité en de ondernemingsraad. Maar ook over sociale wetgeving. En over brede maatschappelijke thema’s, want sociaal engagement dat stopt niet aan de poort van de onderneming of instelling. Net zoals veranderingen in de samenleving niet stoppen aan die poort. De digitalisering die alsmaar versnelt, de strijd tegen de klimaatverandering, de onzekere politieke en economische toestand... het heeft allemaal effecten op de werkvloer. Veel mensen hebben vragen en zitten met onzekerheden. Het is onze opdracht om die te capteren en ermee aan de slag te gaan. Het ACV investeert daarom sterk in de brede vorming van zijn afgevaardigden, ik kan het u absoluut aanraden om van dat aanbod gebruik te maken. Aarzel zeker niet om uw secretaris aan te spreken over de mogelijkheden.

Maar voor het in september allemaal echt begint wil ik u eerst en vooral een deugddoende vakantie toewensen. Het kan niet anders dan dat na alle nattigheid de komende dagen de zomer echt zal beginnen. Geniet ervan en vanaf september gaan we er samen voluit voor.

Related articles