close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

ONDERNEMING /

Responsabiliseringsbijdrage langdurig zieken: een miljoen per kwartaal

TEKST Maarten Hermans | Illustratie VectorMine | 21 FEBRUARI 2024 | LEESTIJD: 5 minuten

Twee jaar na haar invoering is er via de “responsabiliseringsbijdrage” ondertussen al bijna 5 miljoen euro geïnd bij werkgevers waar een bovenmaats aantal werknemers langdurig ziek zijn. De sociale partners in de sectoren kunnen beslissen aan welke preventiemaatregelen ze die middelen willen besteden. Het is dus nu het moment om ideeën op tafel te leggen voor projecten die een preventiebeleid op de werkvloer tegen langdurige ziekte kunnen ondersteunen.

Sinds januari 2022 is een nieuwe maatregel van de federale regering van kracht om de uitval in langdurige ziekte tegen te gaan. Werkgevers waar een bovenmaats aantal werknemers langdurig ziek uitvallen, krijgen een waarschuwing. Daalt de uitval daarna nog niet, dan moet de werkgever een “responsabiliseringsbijdrage” betalen, een extra RSZ-bijdrage berekend op hun totale loonmassa. Om te bepalen of de uitval in een organisatie of bedrijf bovenmaats is, kijkt men naar de gemiddelde uitval in de sector en het algemene gemiddelde. Op die manier wordt ondertussen per kwartaal 1 tot 1,6 miljoen euro aan responsabiliseringsbijdragen geïnd. De paritaire comités van de ziekenhuizen, ouderenzorg, revalidatiecentra en thuisverpleging (PC 330) en de dienstenchequesector (PC 322.01) zijn de recordhouders wat de geïnde responsabiliseringsbijdragen betreft. Naar type van werk springt interimwerk, het kuisen van gebouwen en werk in rusthuizen en instellingen voor mensen met een handicap er bovenuit.

Inspiratie en ideeën voor sectorale cao

In de laatste cijfers voor midden 2023 gaat het om 161 werkgevers die geresponsabiliseerd worden. De meer dan vier miljoen euro die per jaar wordt geïnd, moet besteed worden aan preventieprojecten die de uitval in langdurige ziekte tegengaan. De middelen komen terecht bij het fonds voor bestaanszekerheid van de betrokken sector, en het is aan de sociale partners in het paritair comité van de sector om een cao te sluiten over hoe ze de middelen willen besteden. Is er na drie jaar nog geen akkoord, dan gebruikt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg na advies van de sociale partners de middelen voor algemene preventieprojecten.

Verschillende paritaire comités beginnen nu te kijken hoe ze deze middelen kunnen besteden. Het is dan ook het moment om via je secretaris, in sectorbijeenkomsten, op nationale belangengroepen inspiratie en goede ideeën in te brengen over wat men in zo een sectorale cao kan opnemen. Staan er goede zaken in je ondernemings-cao over preventiebeleid?


-//-

“Nu is het moment om voorstellen op tafel te leggen van goed preventiebeleid tegen uitval in langdurige ziekte.”

_


Een initiatief dat met sectormiddelen kan gelanceerd worden? Noden die je in het Comité PB merkt, waar vorming of ondersteuning zouden helpen? Nu is het moment om noden en voorstellen op tafel te leggen.

Een praktische uitdaging is dat er samengeteld aardig wat middelen geïnd worden, maar dat ze steeds per sector worden toegewezen. In enkele sectoren gaat het om 100.000 tot 200.000 euro per kwartaal, maar in veel sectoren over kleinere bedragen.
Belangrijk is dan ook dat intersectorale projecten mogelijk zijn. Kleinere sectoren kunnen zo samen projecten financieren of zich aansluiten bij een project getrokken door een grotere sector.

Mee aan de slag in Comité PB

Vraag in het Comité PB na of je werkgever op de hoogte is van deze maatregel, en of hij misschien zelf al een waarschuwing heeft ontvangen of moet betalen. Weet dat met de nieuwe wetgeving sinds 2022 over de re-integratie van langdurig zieken zowel de werkgever als de preventieadviseur-

arbeidsarts meer informatie moeten bezorgen aan het Comité PB over langdurige ziekte en re-integratie op het werk. Allemaal goede aanleidingen om het sociaal overleg te openen over beter preventiebeleid op het werk. Dat is belangrijk voor werknemers hun welzijn, maar dus ook steeds meer voor de werkgever zijn portemonnee.

Ideeën of voorbeelden van goed preventiebeleid op de werkvloer tegen uitval in langdurige ziekte? Voorstellen die in de rest van de sector nuttig kunnen zijn, of die ondersteuning van sectormiddelen verdienen? Geef een seintje via vakbeweging@acv-csc.be

Meer artikels over

preventie ziekte

Related articles