close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

ZWART OP WET /

Sinds 1 mei verplichte fietsvergoeding voor elke werknemer

TEKST Patrick Van Looveren | FOTO Rattana.R | LEESTIJD: 2 MINUTEN | VAKBEWEGING 17 MEI 2023

Dankzij cao nr. 164 die op 24 januari 2023 werd afgesloten in de Nationale Arbeidsraad heeft elke werknemer vanaf 1 mei recht op een fietsvergoeding van 0,27 euro per gefietste kilometer in het woon-werkverkeer voor een maximale afstand van 40 kilometer per dag. De fietsvergoeding stijgt jaarlijks automatisch mee met het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag.

Het recht op een fietsvergoeding werd dus uitgebreid naar werknemers die in een sector of onderneming werkten waar nog geen fietsvergoeding werd voorzien bij cao. Alsook naar categorieën van werknemers (bijvoorbeeld kaderleden) die uitgesloten waren van het toepassingsgebied van de ondernemings- of sector-cao. Voorwaarde is wel dat je de verplaatsing tussen je woonplaats en plaats van tewerkstelling regelmatig verricht. Maar ‘regelmatig’ wordt ruim omschreven: minstens één keer per week of gedurende een bepaalde periode van het jaar. Het kan ook gaan om een bepaald deel van het traject. Om het bedrag van de tegemoetkoming van de werkgever te bepalen, dienen werknemers een verklaring op erewoord in te vullen en te ondertekenen waarin ze het aantal kilometers vermelden dat ze met de fiets afleggen tussen hun woonplaats en de plaats van tewerkstelling, evenals het aantal dagen in die maand.

Volg goed op

Als er nog geen fietsvergoeding was in je onderneming grijp dit dan aan om het te hebben over het bredere duurzame mobiliteitsbeleid in je onderneming. Wat kan je onderneming doen om het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer te stimuleren? En als er problemen zijn rond de toepassing, kaart dit dan aan in het sociaal overleg met je werkgever.

Meer artikels over

mobiliteit

Related articles