close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

HET PUNT /

Streven naar gendergelijkheid op het werk

11 OKTOBER 2023 | LEESTIJD: 2 minuten

Op 21 september 2023 vond de derde werkgelegenheidsconferentie van de minister van Werk plaats. Deze editie stond in het teken van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Net als bij de twee vorige edities formuleerde het ACV een aantal concrete voorstellen, vooral voor wat betreft de federale hefbomen.

In België en in andere landen werken vrouwen hun leven lang, betaald - via hun werk - maar ook onbetaald – via allerlei huishoudelijke en gezinstaken die nog steeds grotendeels voor hun rekening zijn. Vaak oefenen ze precaire jobs uit. Hun loon volstaat steeds minder om rond te komen door de stijgende levenskost. Hoe zullen ze hun energie- en waterfacturen blijven betalen?

En de gestegen huurprijs? Hoe vullen ze hun winkelwagentje met hun petieterige loon of sociale uitkering ?


-//-

HET IS BELANGRIJK DAT VROUWEN HUN EIGEN SOCIALEZEKERHEIDSRECHTEN OPBOUWEN VIA JOBS DIE EEN WAARDIG LOON EN GOEDE ARBEIDSVOORWAARDEN BIEDEN.

_


Op het eerste gezicht lijken dit individuele zorgen die afhangen van het loonniveau, de individuele capaciteit om om te gaan met vermoeidheid, specifi eke arbeidsvoorwaarden eigen aan een bepaalde functie, de gezinssituatie, kortom persoonlijke factoren... Maar eigenlijk weerspiegelen deze moeilijkheden collectieve en maatschappelijke keuzes die worden versterkt door de genderstereotypen. Deze keuzes hebben een impact op de huidige en toekomstige socialezekerheidsrechten van elke vrouw. Daarom is het belangrijk dat vrouwen hun eigen socialezekerheidsrechten opbouwen via jobs die een waardig loon en goede arbeidsvoorwaarden bieden. Op die manier kan elke vrouw haar leven lang keuzes maken waar ze echt achter staat, zonder de angst om alles te verliezen.

Naar aanleiding van de derde werkgelegenheidsconferentie brachten we dit standpunt nogmaals onder de aandacht van politici en werkgevers. Het ACV zet zich al tientallen jaren onvermoeibaar in voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Onze militanten krijgen vorming en tools om hiervoor op te komen in hun onderneming. Jaarlijks zetten we onze acties extra in de verf op 8 maart, internationale vrouwendag, en op 25 november, internationale dag tegen geweld op vrouwen. Doe mee! 

/ Anne Léonard, nationaal secretaris /

Meer artikels over

gender

Related articles