close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

U VRAAGT WIJ DRAAIEN /

Vanaf wanneer wordt de opzegtermijn afgetopt op 13 weken bij ontslag door de werknemer?

Piet Van den Bergh, juridisch adviseur ACV / LEESTIJD 2 MINUTEN / 15 MAART 2023

piet.png

Piet Van den Bergh
JURIDISCH ADVISEUR ACV

Vermoedelijk vanaf oktober zal de opzegtermijn afgetopt worden op 13 weken bij ontslag door de werknemer. Dat komt een aantal arbeiders ten goede, en ook hogere bedienden die nu nog een langere opzegtermijn moeten presteren.

We schreven eerder al over de onheuse situatie van arbeiders in dienst vóór 1 januari 2014 die geconfronteerd worden met een opzegtermijn van meer dan 13 weken wanneer ze zelf ontslag willen nemen. Een discriminatie ten aanzien van bedienden met kortere termijnen, die we niet lieten passeren. Mede door de heibel die we hiermee op het terrein veroorzaakten, konden we de werkgeversorganisaties in de Nationale Arbeidsraad overtuigen ons standpunt te onderschrijven en het parlement te adviseren hier komaf mee te maken. Terloops verzilverden we het maximum van 13 weken voor alle werknemers, dus ook voor de hogere bedienden die van vroeger nog een hogere termijn in hun rugzak hadden steken. In geval van ontslag door de werkgever verandert er niets. De commissie sociale zaken keurde het wetsontwerp intussen goed waardoor het werd geagendeerd op de plenaire vergadering van het parlement voor de finale stemming.

Minpuntje: de wet zal pas in voege treden 6 maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wellicht zal dit pas in april zijn, waardoor de wet pas in oktober verlossing zal brengen. Zodra de datum van de inwerkingtreding definitief gekend is, geven we dit mee in Vakbeweging. Tussentijds blijft de onduidelijkheid op het terrein, al hopen we dat de werkgevers de onzin inzien van het aandringen op langere termijnen dan 13 weken.

Related articles