close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

ZWART OP WET /

Volwaardig klein verlet bij langdurige pleegzorg

TEKST Piet Van den Bergh | FOTO Alena Ozerova | LEESTIJD: 2 MINUTEN | VAKBEWEGING 21 JUNI 2023

Sedert 25 mei 2023 hebben pleegouders en -kinderen volwaardig recht op klein verlet bij langdurige pleegzorgen. Het klein verlet, het recht op betaalde afwezigheid bij bijzondere gebeurtenissen, wordt dan op dezelfde manier toegepast als voor andere kinderen binnen het gezin. Deze nieuwe regels voor het klein verlet kwamen tot stand na advies in de Nationale Arbeidsraad, waar het ACV de kar trok voor de gelijke behandeling van pleegkinderen.

Met de publicatie van deze regels in het Belgisch Staatsblad van 15 mei is het eindelijk zover: (voormalige-) pleegkinderen hebben nu bijvoorbeeld ook recht op klein verlet wanneer broer of zus, ongeacht of het om pleegbroers of -zussen gaat, huwt of komt te overlijden. Omgekeerd hebben de pleegouders ook recht op klein verlet wanneer hun pleegkinderen huwen, overlijden of bijvoorbeeld hun plechtige communie doen.

De pleegband wordt immers volledig gelijkgesteld met de ouder/kind-familieband bij langdurige pleegzorg. De gebeurtenis (huwelijk, communie, lentefeest, overlijden) moet zich daarvoor wel voordoen ofwel tijdens een langdurige pleegzorg. Hiermee wordt pleegzorg bedoeld waarvan bij aanvang de verwachting is dat het kind voor minstens zes maanden in het pleeggezin zal blijven. Ofwel moet de gebeurtenis zich voordoen na afloop van de pleegzorg, op voorwaarde dat het pleegkind minstens drie jaar permanent deel heeft uitgemaakt van het pleeggezin.

De voorwaarde van drie jaar geldt niet bij overlijden van het pleegkind, de pleegmoeder/-vader, de pleegschoonmoeder/-vader of de pleegstiefmoeder/-vader. In deze gevallen is er altijd recht op klein verlet, ook na afloop van de langdurige pleegzorg als het pleegkind minder dan drie jaar deel heeft uitgemaakt van het pleeggezin.

De gebeurtenis (huwelijk, overlijden, plechtige communie, lentefeest) waarvoor de werknemer het klein verlet aanvraagt, moest ten vroegste op donderdag 25 mei 2023 vallen om recht te geven op betaalde afwezigheid volgens de nieuwe regels. De pleegzorg zelf kan, in de hypothese dat die minstens drie jaar heeft geduurd, volledig in het verleden liggen.

Meer artikels over

vakantie