close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

HELPDESK /

Vorming volgen? Vanaf nu bij De Vormers

TEKST Marjan Cauwenberg | LEESTIJD: 7 MINUTEN | VAKBEWEGING 17 MEI 2023

Militanten die na de sociale verkiezingen een nieuw mandaat opnemen in het Comité PB of de ondernemingsraad kunnen bij Ateliers voor werknemersvorming (AWV) terecht voor vormingen die hen helpen sterker in hun schoenen te staan, zowel in het sociaal overleg als in hun contacten met de collega’s die ze vertegenwoordigen. AWV kreeg recent een nieuwe naam – De Vormers – en een nieuw logo. “De naamsverandering past in een heel traject om de militantenvorming anders aan te pakken”, zegt coördinator Bart Holvoet.

“In de vorming leer je andere mensen kennen. Je verruimt je netwerk.”

Sven Geerts, Arcelor Mittal“De vormingen getuigen van kennis van zaken en worden in een aantrekkelijke stijl gegeven.”

Kim Deckmyn, Dacor Zwijnaarde“Ik ben begonnen in het vakbondswerk uit idealisme. Maar met idealisme alleen ben je niks. In de vorming leer je wat je mogelijkheden zijn.”

Luc Verwaest, Smurfit Kappa

Vanwaar de naamsverandering?

“De nieuwe naam hoort bij een gans proces waarbij we sterker willen weergeven waar we voor staan. ‘De Vormers’ verwijst naar twee aspecten van onze visie op vorming. Ten eerste vertrekken we altijd van de idee dat zowel de vormingsmedewerker als de deelnemers van elkaar kunnen leren. Doordat de groepen zo divers zijn, heeft elkeen interessante ervaringen of een andere kijk op de zaken. Nieuwe inzichten verruimen de blik van eenieder en de uitwisseling leidt tot meer begrip voor elkaar. Iedereen is een vormer. Ten tweede willen wij mensen het vertrouwen geven dat ze het verschil kunnen maken, en zelf hun werk, hun leven en de samenleving vorm kunnen geven. Die twee aspecten zitten vervat in de naam.”

Wat is er nog nieuw aan De Vormers?

“Er is ook een nieuw logo. Dat zullen de militanten steeds vaker zien en snel kennen. En een nieuwe website, waar je het volledige vormingsaanbod voor militanten kan terugvinden. Niet enkel de basisvormingen, maar ook de voortgezette vormingen die worden georganiseerd vanuit de verschillende beroepscentrales. Het aanbod met voortgezette vormingen is wel enkel toegankelijk voor werknemers uit deze sectoren.”

Verandert er ook iets aan het aanbod?

“Onze basisvormingen voor nieuwe werknemersvertegenwoordigers blijven uiteraard een zeer belangrijk deel van het aanbod. Na de volgende sociale verkiezingen van 2024 zullen we het traject wel opsplitsen in een algemeen en gezamenlijk deel van twee jaar en een meer gedifferentieerd derde en vierde jaar. Dan kunnen de militanten die vormingen volgen die het meest aansluiten bij hun interesses, noden of situatie. Zo willen we beter tegemoet komen aan de steeds specifiekere behoeften die mensen hebben. Daarnaast werken we ook aan een online aanbod rond sociale wetgeving en binnenkort ook sociale vaardigheden, zodat mensen thuis op eigen tempo kunnen bijleren. Ook dit is een maatschappelijke trend waarop we moesten inspelen. En het aanbod computer-opleidingen voor iedereen wordt uitgebreid door de integratie van Educo bij De Vormers.”

Dankzij de vorming kan ik mijn collega’s nu beter informeren.

Rosa Paz Vidal, Familiehulp


“Vorming volgen is zoals een lekkere frikandon. Dat smaakt naar meer.”

Davy Boone, Aliplast
“Ik heb handvaten gekregen hoe ik zaken kan aanpakken en dat maakt dat ik sterker in mijn schoenen sta.”

Kristen Oorts, Pentair

Welke uitdagingen liggen er voor jullie? 

“Onze eerste uitdaging is natuurlijk onze vernieuwde organisatie verder vorm geven en al onze ambities waarmaken. Ruimer zien we ook dat het niet meer voldoende is om enkel aan vakbondsmilitanten die werken binnen een model van collectieve onderhandelingen vormingen aan te bieden. De realiteit vandaag is helaas dat heel veel mensen niet meer passen in dit klassieke arbeidsmodel. Vaste contracten worden steeds vaker vervangen door alternatieve precaire statuten. Kijk maar naar de interimmers of de pakjesbezorgers, of de uitgebreide studentenarbeid. Maar ook wat vandaag bij Delhaize gebeurt en eerder al bij de poetsbedrijven is een verschuiving naar winstmaximalisatie ten koste van loon- en arbeidsvoorwaarden van diegenen die al onderaan de ladder stonden. Voor deze kwetsbare groepen is het steeds moeilijker om zich collectief te organiseren. In onze nieuwe werking willen we ook hen bereiken, in groep samenbrengen en samen met hen zoeken naar hoe zij toch kunnen opkomen voor hun rechten. Dat wordt zeker ook een serieuze uitdaging.” 

Je had het net ook al over de sociale verkiezingen. Wat mogen de militanten verwachten? 

“Het komende werkjaar zal een groot deel van onze vormingen hierop gericht zijn. We zullen in samenwerking met de Dienst Onderneming van het ACV vormingen organiseren voor militanten die de sociale verkiezingen trekken in hun onderneming en voor nieuwe militanten die voor de eerste maal deelnemen aan de sociale verkiezingen waarbij we hen ondersteunen in de stappen richting hun mandaat. Daar zullen ook webinars en tools bij zijn die meer inzichten geven in het hoe en waarom van sociale verkiezingen. Kort na de sociale verkiezingen wordt het alle hens aan dek om militanten voor te bereiden op de eerste vergadering van de ondernemingsraad en het Comité PB. Het zal een druk jaar worden, maar we hebben er zin in!” 

bart.png

“We willen mensen het vertrouwen geven dat ze het verschil kunnen maken.”

BART HOLVOET

Related articles