close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

HET PUNT /

Vuurwerk of leeglopende ballon?

FOTO: SHUTTERSTOCK | TEKST: MARC LEEMANS, VOORZITTER ACV | LEESTIJD: 2 MINUTEN | VAKBEWEGING 21 JUNI 2023

De regering startte eindelijk de besprekingen over de lang aangekondigde grote fiscale hervorming. Premier De Croo wil tegen 21 juli landen. Extra vuurwerk op de nationale feestdag, dat belooft. Of wordt het toch een ballon die met veel mediagesis traag leegloopt? Kunnen de politieke partijen profilering en trofeebeslissingen achter zich laten? Kan de regering eindelijk werk maken van een echte en rechtvaardige fiscale hervorming?

De start van de gesprekken was eerlijk gezegd weinig hoopgevend. MR-voorzitter Bouchez wil dat, tegelijk met fiscale maatregelen, gesproken wordt over ‘arbeidsmarkthervormingen’. Dat is codetaal voor de beperking in de tijd van werkloosheidsuitkeringen. Terwijl hij heel goed weet dat dit voor de sociale partijen een no pasarán is. Het is een onderhandelingstruc zo oud als de straat: je vraagt het onmogelijke om iets anders te blokkeren. Het is trouwens al een tijdje duidelijk dat liberalen en hun belendende percelen in de ondernemerswereld een fiscale hervorming zoals minister Van Peteghem die uittekende niet lusten. Ze voelen fiscale nattigheid. Ze beginnen met de voeten te slepen en spelen nu vooral op verlengingen. Zodat dit naar een volgende, voor hen hopelijk rechtsere, regering versast. Het mag voor hen nog maar een mini-hervorming zijn. Lees: mini voor vermogenden en grote belastingontwijkers. Altijd pleiten voor hervormingen, tot het aan eigen profijt dreigt te raken.


-//-

Het is hoog tijd voor meer rechtvaardigheid, op basis van het duidelijke principe: een euro is een euro.

_


Het is hoog tijd voor meer rechtvaardigheid, op basis van het duidelijke principe: een euro is een euro. Het huidige belastingsysteem in België is bijzonder complex, met allerlei uitzonderingen, speciale regelingen en ingewikkelde formules. Ons land worstelt met een belastingstelsel met hoge tarieven en smalle grondslagen. De enorm grote waaier aan fiscale aftrekken is hiervan het beste bewijs. Terwijl het heel eenvoudig kan zijn: als iedereen zijn fair deel betaalt, is er ruimte om de zwaar belaste werknemers wat fiscale verlichting te geven. Dat kan met een vermogensbelasting en een volwaardige belasting van meerwaarden. Maar ook door bijvoorbeeld een halt toe te roepen aan de ontwijking van dividenden door de groeiende praktijk van inkoop van eigen aandelen. Het algemeen belang is namelijk belangrijker dan dat van een paar rijke aandeelhouders.

Ik vraag alle politici die vinden dat werken meer moet lonen – en dat roepen ze allemaal om het luidst – op om snel ons vermolmde belastingsysteem rechtvaardiger te maken. Voeg nu eindelijk de daad bij het woord.

Related articles