close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

SOCIALE VERKIEZINGEN /

Waar op letten als getuige bij sociale verkiezingen?

TEKST Manon Van Thorre | FOTO Rob Stevens | Leestijd: 3 minuten

Ben je aangewezen als getuige voor de sociale verkiezingen? Dan moet je er op toezien dat de sociale verkiezingen normaal en eerlijk verlopen. Zorg dat je de wetgeving over de sociale verkiezingen in de vingers hebt. We zetten de belangrijkste zaken waar je op moet letten vóór de stemming op een rijtje.

Elke representatieve organisatie van werknemers en kaderleden die kandidaten naar voor schuift bij de sociale verkiezingen, heeft het recht om een effectieve en een plaatsvervangende getuige aan te wijzen voor elk stembureau. De getuigen worden uiterlijk 70 dagen na de bekendmaking van de verkiezingsdatum aangewezen (tussen 23 april en 6 mei 2024, afhankelijk van de verkiezingsdatum in de onderneming).

Oproeping kiezers

De werkgever is verantwoordelijk voor het versturen van de oproepingen. Dit moet uiterlijk 10 dagen voor de verkiezingen gebeuren (op X+80: tussen 3 en 16 mei 2024, afhankelijk van de verkiezingsdatum). Als getuige kan je aanwezig zijn bij de oproepingsoperaties van de kiezers om te controleren of niemand is vergeten op de kiezerslijst en of de kiezers tijdig zijn opgeroepen. Controleer als getuige of de oproeping zeker volgende informatie vermeldt:

• de datum, het tijdstip en de locatie van de verkiezingen;

• het stembureau waar de kiezer naartoe moet gaan;

• de vermelding “Om de afvaardiging die zal worden verkozen een werkelijk vertegenwoordigend karakter te geven, hebben alle werknemers tot plicht aan de stemming deel te nemen”;

• toevoeging in de jurisprudentie: werknemers moeten worden geïnformeerd dat de reistijd en de tijd besteed aan de stemhandelingen als arbeidstijd worden
beschouwd en dat zij moeten worden betaald.

Stemming per brief

De getuigen kunnen ook aanwezig zijn bij het verzenden van de oproep en de stembiljetten aan de kiezers die per post zullen stemmen. Ze moeten daarvan door de voorzitter op de hoogte worden gesteld. Controleer als getuige of:

• de leden van het stembureau aan elke kiezer het vereiste aantal stembiljetten en de bijbehorende stembiljetten verzenden;

• niemand is vergeten bij het verzenden van de oproepen (ongeacht het gebruikte middel).

Zie er als getuige op toe dat de enveloppen tijdig worden verzonden en ontvangen door de kiezer.

Getuigen maken geen deel uit van het stembureau en hebben dus geen beslissingsbevoegdheid. Als je onregelmatigheden constateert, richt je dan tot de voorzitter van het stembureau en laat je opmerkingen noteren in het proces-verbaal.

Voor meer informatie over de rol van de getuigen, raadpleeg het Getuigenboekje van het ACV, dat je vindt op www.hetacv.be/sociale-verkiezingen/campagnemateriaal/brochures-sociale-verkiezingen-2024

Related articles