close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Terug naar huidig nummer

OVERLEG ONDERNEMING /

Wat bespreken in OR en Comité PB juni?

TEKST Kris Van Eyck & Genevieve Laforet | ILLUSTRATIE StonePictures | LEESTIJD: 4 MINUTEN | VAKBEWEGING 17 MEI 2023

/Comité PB

Bespreking maandverslag interne dienst PB: de preventieadviseur die verantwoordelijk is voor de interne dienst PB moet mondeling het maandverslag van zijn dienst toelichten en antwoorden op vragen;
Jaarlijks actieplan 2023: stand van zaken en opvolging;
Grote vakantie staat voor de deur. Dit is een piekperiode voor tijdelijk personeel in de onderneming: interimmers, jobstudenten,… Deze werknemers hebben recht op dezelfde bescherming als de gewone werknemers. Er moeten dus extra inspanningen worden geleverd naar onthaal, informatie, instructies en begeleiding op het vlak van de risico’s en de preventiemaatregelen. Zorg er ook voor dat ze beschikken over de nodige werkkledij en beschermingsmiddelen. Bij interimmers bestaat er bovendien voor bepaalde functies de verplichting om in de onderneming vooraf een werkpostfiche op te maken, die door het uitzendbureau aan de interimmer wordt bezorgd (zie de Codex welzijn op het werk, Boek X, Titel 2). Over dit alles maak je best nu afspraken in het Comité PB.

/Economische, financiële en sociale materies in Comités PB met verruimde bevoegdheden

In ondernemingen zonder ondernemingsraad met tussen 50 en 99 werknemers wordt ook economische, financiële en sociale informatie verstrekt aan het Comité PB. Dat heeft dan immers verruimde bevoegdheden. In tegenstelling tot bij de ondernemingsraad, moeten het verslag van de bedrijfsrevisor, het verslag over de ontvangen overheidshulp en de geconsolideerde rekeningen van de groep niet worden overgemaakt. Deze documenten kunnen evenwel worden geconsulteerd op de website van de Nationale Bank. De bedrijfsrevisor heeft geen enkele verplichting ten aanzien van het Comité PB.

/OR

In mei en juni wordt de economische, financiële en sociale informatie (EFI) over het afgelopen boekjaar besproken, evenals de algemene vooruitzichten voor de toekomst en de gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid. Deze informatie moet worden besproken in een speciale ondernemingsraad waarvoor minstens 8 uur wordt uitgetrokken. De leden van de OR moeten de jaarlijkse EFI schriftelijk ontvangen, ten minste 15 dagen vóór de algemene aandeelhoudersvergadering, zodat de opmerkingen van de OR aan de algemene vergadering kunnen worden meegedeeld en in aanmerking worden genomen. De bedrijfsrevisor moet aanwezig zijn op deze bijzondere vergadering van de ondernemingsraad, certificeren dat de verstrekte jaarinformatie volledig en getrouw is, en toelichting geven bij de economische en financiële gegevens.

In de jaarinformatie moeten volgende documenten zijn opgenomen:

de bijwerking van de basisinformatie;
de jaarrekeningen van het afgelopen boekjaar: de balans, de resultatenrekening en toelichting bij de jaarrekening, de sociale balans, het jaarverslag, het verslag van de bedrijfsrevisor voor de algemene vergadering van de aandeelhouders;
de sociale balans;
het verslag over de ontvangen overheidshulp;
indien van toepassing, de geconsolideerde jaarrekeningen.

De informatie over de werkgelegenheidsstructuur, de ontwikkeling ervan en de prognoses moet uiterlijk de dag vóór de vergadering schriftelijk worden verstrekt, samen met informatie over de algemene vooruitzichten (toestand van de markt, orderportefeuille, ontwikkelings-, rationaliserings-, organisatie- en reorganisatieprogramma’s) en de gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid. Tijdens de zitting wordt nadere informatie verstrekt.

/EFI

Nodig bedrijfsrevisor uit op voorbereidende EFI-vergadering

Op verzoek van de werknemersdelegatie neemt de bedrijfsrevisor ook deel aan de voorbereidende vergadering van de ondernemingsraad. Hij is verplicht op deze uitnodiging in te gaan.

/INTERIM

Beperk opeenvolgende dagcontracten

Bij het begin van elk semester moet je in de ondernemingsraad:

gedetailleerde informatie krijgen over het aantal opeenvolgende dagcontracten in het voorgaan...

Lees meer

/WELZIJN OP HET WERK

Tref maatregelen voor als het te warm is om te werken

De warme zomertemperaturen komen er weer aan. Elke werkgever moet beschikken over een risicoanalyse om te weten wanneer het te warm wordt om comfortabel te kunnen w...

Lees meer

Related articles