close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

kijker

/Wat bespreken in OR en Comité PB mei

TEKST Kris Van Eyck, Geneviève Laforet & Eva Van Laere | ILLUSTRATIE eamesBot | LEESTIJD: 4 MINUTEN | VAKBEWEGING 19 APRIL 2023

In veel ondernemingen is mei de maand waarin de EFI van het afgelopen boekjaar wordt besproken, evenals de vooruitzichten voor de toekomst en de gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid.

OVERLEG ONDERNEMING /

/Comité PB

Opvolging vorige vergadering(en).
Toelichting bij en discussie over maandverslag interne dienst PB.
Stand van zaken en opvolging jaarlijks actieplan 2023.
Jaarverslagen interne en externe dienst PB: ga na of de verslagen werden bezorgd aan alle effectieve en plaatsvervangende leden van het Comité PB, de ondernemingsraad en de vakbondsafvaardiging.
Globaal preventieplan: het vijfjaarlijkse globaal preventieplan moet regelmatig worden geëvalueerd, onder meer op basis van de gegevens in de jaarverslagen van de interne en externe dienst PB. Start nu met die evaluatie of spreek af hoe je dat gaat doen.

/Ondernemingsraad

Jaarlijkse economische, financiële en sociale informatie (EFI)
Voor de bespreking van de EFI wordt een bijzondere vergadering van de OR voorzien, waarvoor ten minste 8 uur wordt uitgetrokken. De leden van de ondernemingsraad moeten de jaarlijkse EFI (zie kaderstuk) ten minste 15 dagen vóór de vergadering schriftelijk ontvangen. De vergadering moet in ieder geval plaatsvinden vóór de algemene vergadering van de aandeelhouders, zodat de opmerkingen van de OR aan hen kunnen worden meegedeeld. De bedrijfsrevisor moet deze bijzondere vergadering bijwonen en verslag uitbrengen over de getrouwheid en de volledigheid van de informatie. Aarzel niet om de bedrijfsrevisor ook uit te nodigen voor de voorbereidende vergadering!

Opvolging werkgelegenheid en opleidingsinitiatieven
Naast de EFI wordt elk jaar ook informatie over werkgelegenheid en opleiding verstrekt. Deze informatie wordt niet alleen opgenomen in de sociale balans, maar ook in de jaarlijkse informatie op basis van cao nr. 9 over de (ontwikkeling van de) werkgelegenheidsstructuur, de prognoses en de werkgelegenheidsmaatregelen die zijn beslist of gepland.

Checklist EFI-documenten die je moet krijgen.

/EFI

Ga na of je voor EFI-bespreking in OR volgende documenten hebt gekregen

bijwerking van basisinformatie;
jaarrekening voor afgelopen boekjaar (2022) met: balans, winst- en verliesrekening, bijlage, jaarverslag van raad van bestuur, verslag van de bedrijfsrevisor;
sociale balans;
verslag over lastenverlagingen en overheidssteun;
indien van toepassing, geconsolideerde jaarrekening van onderneming.

/EFI

In ondernemingen zonder OR heeft Comité PB EFI-bevoegdheden

In ondernemingen met tussen 50 en 99 werknemers en zonder ondernemingsraad heeft het Comité PB enkele van de bevoegdheden van de ondernemingsraad op economisc...

Lees meer

/SOCIALE BALANS

Analyseer werkgelegenheidsbeleid

De sociale balans die tegelijk met de jaarlijkse EFI wordt meegedeeld, moet het mogelijk maken volgende aspecten van het werkgelegenheidsbeleid in de onderneming beter te analyseren: de...

Lees meer

Meer artikels over

agenda OR-Comité PB