close

Vraag of opmerking? Laat het ons weten!

kijker

/Werkbaar wint

TEKST Patrick Van Looveren & Maarten Gerard | LEESTIJD: 2 MINUTEN | VAKBEWEGING 17 MEI 2023

Met de campagne ‘Werkbaar wint’ wil de SERV in samenwerking met de sectoren werkgevers ondersteunen in het aanbieden van werkbare, duurzame loopbanen, met als doel zoveel mogelijk medewerkers actief te houden en ziekteverzuim te verlagen.

TOOLS /

Op de website www.werkbaarwint.be vind je laagdrempelige aan-de-slag-fiches en direct-op-weg-video’s en links naar korte lunch&learns, webinars en events die je op weg helpen om in je onderneming werk te maken van werkbaar werk. Dat gaat dan over hoe je werkstress kan verminderen en een burn-out voorkomen, meer afwisseling en autonomie in je werk, coachend leidinggeven, inzetten op de ontwikkeling van competenties en talenten, lerende netwerken, werken in teams, aanwezigheidsbeleid, beweging en lang stilzitten en gezonde voeding.

Ga na wat je sectorfonds doet

De website wijst ook de weg naar het aanbod van de sectorfondsen rond werkbaar werk. Vul op de website het nummer of de naam in van je paritair comité en ontdek welk aanbod jouw sectorfonds heeft. Via je sectorfonds kan je bijvoorbeeld een werkbaarheidsscan laten doen van jouw onderneming.

/Beleidsontwikkelingen rond werkbaar werk

Het Vlaams werkgelegenheidsakkoord van juli 2022 bevatte ook de structurele verankering van de werkbaarheidscheques. De decretale inbedding kreeg men niet tijdig rond voor 2023, dus de oproep is opnieuw met een jaar verlengd. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 30 november 2023. Vanaf 2024 zou, als alles loopt zoals beloofd, van de jaarlijkse oproepen afgestapt kunnen worden.

• De bevraging van de meting voor de werkbaarheidsmonitor is lopende. Eind 2023 zullen de nieuwe resultaten van de eerste meting post-corona worden bekendgemaakt.

• De eerste oproepen in het kader van de interprofessionele stuurgroep werkbaar werk worden binnenkort gelanceerd. De eerste thema’s zijn:

- het uitwerken van een tool die alle betrokkenen (dus ook vakbondsmilitanten) moet helpen de ‘business case’ voor investeren in werkbaar werk te becijferen;
- ontwikkelen van een methodiek die continue feedback en overleg rond werkbaar werk kan bevorderen, ook in kmo’s.

Meer artikels over

werkbaar werk